Antti Yrjönen

Veronika Honkasalo pitää Tampereen säätiöyliopiston tilannetta huolestuttavana. Yt-neuvottelut uhkaavat tutkimuksen ja opetuksen laatua.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo on huolissaan säätiöyliopistoksi muutetun Tampereen yliopiston tilanteesta. Honkasalon mukaan Tampereen yliopiston ongelmat ovat valitettava esimerkki säätiömallin heikkouksista.

– Tampereen yliopiston tilanne on konkretisoinut reilun 10 vuoden takaisen yliopistoreformin vakavat ongelmat, sillä uuden säätiöyliopiston tilanne on aiheuttanut toistuvasti huolta viime vuosina, hän arvioi.

– Tilanne ei voi olla hyvä, kun yliopiston henkilöstön, johdon ja perustajajäsenten välillä on toistuvasti erimielisyyksiä perustavanlaatuisista kysymyksistä, kuten päätösvallasta yliopistossa.

”Tilanne uhkaa Tampereen yliopiston tutkimuksen ja opetuksen laatua”.

Honkasalo ja joukko muita vasemmistoliiton kansanedustajia jättivät hallitukselle kirjallisen kysymyksen Tampereen säätiöyliopistosta ja yliopistolain muuttamisesta.

Yt-neuvottelut yllätyksenä

Honkasalo pitää uusimpana huolestuttavana käänteenä Tampereen yliopistossa syyskuussa aloitettuja yhteistoimintaneuvotteluja. Ne koskevat noin 1 100:aa yliopiston keskitettyjen tukipalveluiden työntekijää. He työskentelevät esimerkiksi henkilöstöpalveluissa, kirjastossa, talouspalveluissa, tietohallinnossa, tutkimuspalveluissa sekä viestinnässä ja markkinoinnissa.

ILMOITUS

– On surullista, että näin suuret yt-neuvottelut eivät ole saaneet aikaan suurempaa julkisuutta, vaikka kyseessä on vakava tilanne työllisyyden kannalta, Honkasalo toteaa.

– Lisäksi tilanne uhkaa Tampereen yliopiston tutkimuksen ja opetuksen laatua, kun tukityötä valuu vielä entistä enemmän opetus- ja tutkimushenkilöstölle. Tämä johtaa siihen, että tutkimukseen ei ole aikaa paneutua pitkäjänteisesti ja rauhassa.

Honkasalon mukaan säätiöyliopiston jatkuvasta demokratiavajeesta kertoo se, että yt-neuvotteluiden aloittamisesta ei ole käyty avointa keskustelua. Neuvottelut tulivat työntekijöille täytenä yllätyksenä.

Kirjastoa ollaan lakkauttamassa

Lisäksi Tampereen yliopistossa on menossa selvitys siitä, voitaisiinko yliopiston suurin kirjasto, Linna-kirjasto, lakkauttaa säästöjen saamiseksi. Linna-tila täyttäisi tilojen säästötavoitteesta vain neljäsosan.

– Yliopiston suurimman kirjaston lakkauttaminen on jo itsessään ristiriitainen tavoite tiedeyliopistolle, Honkasalo sanoo.

– Lisäksi tilojen merkittävä karsiminen yleensäkin on myös ristiriidassa sen kanssa, että Tampereen yliopiston tavoite on kasvattaa opiskelijoidensa määrää tulevaisuudessa.

Suomen toiseksi suurin yliopisto, Tampereen säätiöyliopisto on toiminut nyt alle 3 vuotta. Se syntyi, kun Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto yhdistyivät uuden yliopistolain mahdollistamaksi säätiömuotoiseksi yliopistoksi.