Emma Grönqvist

”Viimeistään työvoiman saatavuusongelmat nostavat vaativuuteensa ja työn raskauteen nähden aliarvostettujen ammattiryhmien arvoa.”

Matalapalkkaisten alojen työntekijät odottavat työlleen arvostusta palkankorotuksilla, korostaa JHL:n toimialajohtaja Teija Asara-Laaksonen.

Palkankorotuksia on hänen mukaansa jouduttu odottamaan kauan muun muassa hoiva-, hoito-, puhtauspalvelu-, kiinteistönhoito-, ruokahuolto-, toimisto- ja kuljetustehtävissä.

–Suomen maine tasa-arvon mallimaana häviää, mikäli emme huolehdi matalapalkkaisen työn palkkojen ja arvostuksen nostamisesta. Mikäli asiaa ei hoideta kuntoon seuraavilla TES-kierroksilla, on edessä nykyisten matalapalkka-alojen valtava työntekijäpula, josta on jo merkkejä näkyvissä.

Asara-Laaksonen huomauttaa, että nuoret eivät enää alistu palkkoihin, joilla ei voi rakentaa omaa ja perheensä elämää reilujen työehtojen perustalle.

Eduskunnalla, hallituksella ja kaupunginvaltuustoilla on hänen mukaansa iso rooli, kun julkisten ja hyvinvointipalvelujen resurssit ja riittävä henkilökunta varmistetaan, vaikka poliitikot eivät TES-neuvottelupöydissä istukaan.

ILMOITUS

– Välillisesti resurssien turvaaminen mahdollistaa myös reilun palkkapolitiikan ja antaa tilaa perusteettomien palkkaerojen kaventamiselle, sekä matalampien palkkojen korottamiselle.Suomessa myös työnantajan ja koko yhteiskunnan etu on ollut kattavien työehtosopimusten avulla saavutettu työmarkkinarauha, muistuttaa Asara-Laaksonen.

Tavoitteena lyhyempi työaika ansiotasoa heikentämättä

Ammattiyhdistysliikkeeltä tarvitaan nyt uusia palkansaajien työhyvinvointia lisääviä avauksia niin työehtosopimuksia kehittämällä kuin työntekijän asemaa turvaavilla lainsäädäntöuudistuksilla.

Työn tuottavuuden kasvu antaa tilaa myös työajan lyhentämiselle palkansaajien ansiotasoa heikentämättä. Kokeilujen kautta voidaan löytää ne parhaat työajan lyhentämisen muodot, jotka huomioivat eri alat ja yksilöt.

Ammattiliittojen kanneoikeus puolestaan toisi työntekijöille suojaa työnantajan mahdollisen epäasiallisen toiminnan varalta.

– Ay-liikkeellä on kunniakas historia, kuten suomalaisella sopimusjärjestelmälläkin. Ei pilata vuosikymmenten aikana rakennettua pohjaa, vaan rakennetaan perustalle jotain uutta ja vieläkin parempaa. Reilut työehdot kuuluvat kaikille, Nokialla perjantain vieraillut Asara-Laaksonen toteaa.