Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Kelan maksamia etuuksia korotetaan ensi vuonna 2,1 prosenttia kansaneläkeindeksin perusteella. Suurin osa Kelan etuuksista on sidottu kansaneläkeindeksiin, joka Tilastokeskuksen laskemaa elinkustannusindeksiä. Tarkoituksena on säilyttää etuuksien ostovoima hintojen muuttuessa.

Kela vahvisti vuoden 2022 kansaneläkeindeksin pisteluvun tänään. Runsaan kahden prosentin indeksitarkistus lisää Kelan etuusmenoja arviolta 150 miljoonalla eurolla ensi vuonna.

Indeksitarkistuksen vuoksi esimerkiksi yksinasuvan täysi kansaneläke suurenee 665,29 eurosta 679,50 euroon. Takuueläkkeen täysi määrä suurenee 837,59 eurosta 855,48 euroon ja eläkettä saavan hoitotuen perusmäärä suurenee 71,48 eurosta 73,00 euroon.

Työttömälle työnhakijalle maksettava työmarkkinatuki tai peruspäiväraha on ensi vuonna 34,50 euroa päivässä, kun se nyt on 33,78 euroa.

Lisäksi esimerkiksi lasten kotihoidon tuen hoitoraha yhdestä alle 3-vuotiaasta lapsesta suurenee 342,95 eurosta 350,27 euroon ja sairauspäivärahan vähimmäismäärä suurenee 29,05 eurosta 29,67 euroon. Lääkkeiden vuosiomavastuu eli niin sanottu lääkekatto on ensi vuonna 592,16 euroa. Tänä vuonna se on 579,78 euroa.

Opintorahaakin korotetaan kansaneläkeindeksin perusteella, mutta sen korotus astuu voimaan vasta uuden lukuvuoden alussa 1.8.2022 alkaen. Jos opiskelija asuu itsenäisesti ja on täyttänyt 18 vuotta, opintoraha suurenee 253,69 eurosta 259,10 euroon kuukaudessa.

Toimeentulotuen perusosaan tulee runsaan kympin korotus yksin asuvalle ja runsaan 12 euron korotus yksinhuoltajalle.