Lehtikuva/Markku Ulander

Tarkoitus on olla vaihtoehto viranomaisten asettamille koronarajoituksille.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on ehdottanut koronapassin alaikärajan nostamista 16 vuoteen. Hallitus esitti, että koronapassia voitaisiin edellyttää 12-vuotiailta ja sitä vanhemmilta.

Valiokunta arvioi, että jos passia edellytettäisiin kaikilta yli 12-vuotiailta, se voisi tarkoittaa merkittäviä esteitä lasten oikeudelle osallistua esimerkiksi harrastustoimintaan ja virkistystoimintaan.

Valiokunta sai valmiiksi mietintönsä tänään. Sosiaali- ja terveysvaliokunta pitää koronapassia koskevaa sääntelyä tärkeänä. Sen avulla on mahdollista pitää rajoitusten voimassaoloaikana yhteiskunnan eri toimintoja käynnissä.

Koronapassin tarkoitus on olla vaihtoehto viranomaisten asettamille koronarajoituksille. Rajoitusten kohteena olevat yritykset ja muut toimijat voisivat edellyttää asiakkailtaan koronapassia.

Valiokunnan puheenjohtajan Markus Lohen (kesk.) mukaan tavoitteena on, että koronapassin mahdollistava tartuntatautilain muutos voitaisiin vahvistaa perjantaina. Voimaantulo olisi hänen saamiensa tietojen mukaan heti lauantaina, hän kertoi tiedotustilaisuudessa.

ILMOITUS

Valiokunta korostaa rokotuskattavuuden merkitystä epidemian torjunnassa ja painottaa kaikkien sitä lisäävien toimien ensisijaisuutta.

Passia voitaisiin edellyttää muun muassa ravintoloissa

Koronapassia voitaisiin edellyttää muun muassa ravintoloissa ja yökerhoissa sekä yleisötilaisuuksissa, sisäliikuntatiloissa, uimahalleissa, huvipuistoissa, sisäleikkipaikoissa sekä museoissa ja muissa kulttuuritiloissa.

Koronapassina toimisi EU:n digitaalinen koronatodistus, jonka saa Omakannasta. Koronapassi kertoisi saaduista koronarokotuksista, negatiivisesta koronatestituloksesta tai sairastetusta koronataudista.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta vaati viime viikolla muutosta hallituksen koronapassia koskevaan lakiesitykseen. Perustuslakivaliokunnan mukaan koronapassia koskevaa sääntelyä oli muutettava siten, että alle 16-vuotiaiden mahdollisuudet osallistua toimintaan turvataan ehdotettua paremmin. Perustuslakivaliokunta katsoi, että sääntelyä voisi muuttaa esimerkiksi nostamalla ikärajan 12 vuodesta 16 vuoteen.