Lehtikuva/Roni Rekomaa

Rahapelivaroista rahoitettavan taiteen ja kulttuurin taso alenee suurimmalla osalla 15 prosenttia.

Rahapelitoiminnan tuottojen vähentyminen vähentää opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla menoja 43 miljoonaa euroa ensi vuonna. Siitä taidetta ja kulttuuria uhkaa 18,4 miljoonan euron menetys. Liikunnan ja urheilun määrärahat vähenevät lähes 12 miljoonaa euroa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi tiistaina listan siitä, mihin leikkaukset yksityiskohtaisesti kohdentuvat.

Suurimmalla osalla taiteen ja kulttuurin niistä toimijoista, joiden toiminta rahoitetaan rahapelivaroista, rahoitustaso alenee noin 15 prosentilla. Sen mukaisesti vähenevät avustukset eri taiteenaloille, mediakasvatukseen, kulttuuriin osallistumiseen ja sen saavutettavuuden edistämiseen, kuntien ja alueellisen kulttuuritoiminnan kehittämiseen, kulttuurivientiin, erikoismuseoille, alan yhteisöille sekä lastenkulttuuriin ja kulttuuri-instituuteille, ministeriö tiedotti.

Leikkaukset kohdennetaan siten, että niiden haitallinen vaikutus jäisi mahdollisimman vähäiseksi sivistyksellisten oikeuksien toteutumisen, lainsäädäntöön perustuvien tehtävien, kansainvälisten sopimusten velvoitteiden sekä taide- ja kulttuuripolitiikan linjausten toteuttamisen kannalta.

Leikkauksia ei kohdennettaisi muun muassa lakisääteisiin valtionosuuksiin eikä avustuksiin, kuvataiteen tekijöiden lakisääteisiin apurahoihin eikä kulttuuritapahtumia koskeviin avustuksiin.

ILMOITUS

Opetusministeri Li Anderssonin mukan asiaan voi vielä vaikuttaa.

”Vasemmistoliitto on esittänyt kulttuuriin kohdistuvien 18,5 miljoonan leikkausten perumista lisätalousarvion kautta, samalla tavalla kuin poliisiin kohdistuvat leikkaukset onnistuttiin estämään”, Andersson twiittasi.

Kansanedustaja Veronika Honkasalon mukaan leikkaus on peruttava lisäbudjetissa.

”Pelkästään eduskunnan varaan tätä ei voi jättää”, hän kommentoi Twitterissä.

Ministeriön mukaan taiteen ja kulttuurin alalla keskimääräistä vähemmän leikataan muun muassa kansallisten taidelaitosten sekä kulttuuripoliittisen tutkimussäätiö Cuporen toimintaan osoitettavaa rahoitusta. Niitä leikataan 5 prosenttia ja yleisten kirjastojen kehittämiseen varattuja määrärahoja 6 prosenttia. Elokuvatuotantoon, käsikirjoittamiseen ja jakelun edistämiseen varattuja määrärahoja leikataan 8 prosenttia ja kulttuurilehdille kohdistettuja avustuksia 9 prosenttia.

50 prosentin leikkaukset kohdentuvat valtion taideteostoimikunnan rahoitukseen, kulttuuritilojen hankkimista, perustamiskustannuksia ja peruskorjauksia koskeviin avustuksiin, seurantalojen korjausavustuksiin ja neuvonta- ja ohjaustyöhön sekä taiteen ja kulttuurin Venäjä-ohjelman toimeenpanoon.

Kulttuurimatkailun kehittämisavustusten sekä taiteen eri alojen opetusjärjestöjen toiminnan rahoitus laskee noin neljänneksellä. Vähälevikkisen kirjallisuuden ostotuen ja kirjastoille maksettavan kulttuurilehtien tilaustuen rahoitukset on tarkoitus lopettaa kokonaan.

Liikuntapuolella suurin leikkaus kohdistuu liikuntapaikkarakentamiseen.

Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvisen mukaan kulttuuri- ja liikuntakenttää uhkaa vielä suurempi leikkaus vuonna 2024, koska sen osalta veikkauskompensaatio on täysin auki.

Veikkauksen edunsaajien tilannetta ratkotaan Kurvisen mukaan sekä pääministeri Sanna Marinin valtiosihteerin Henrik Haapajärven työryhmässä että parlamentaarisesti kaikkien puolueiden yhteistyönä.

Pääministeri Sanna Marinin mukaan hallitusviisikko etsii ratkaisua asiaan syksyn budjettiprosessissa.