Antti Yrjönen

Vasemmistoliiton kansanedustaja Pia Lohikoski on jättänyt eduskunnassa talousarvioaloitteen, jossa hän esittää 200 000 euron tukea Porvoonjoen Strömbergin sekä Keravanjoen Kirkonkylänkosken kalateiden saattamiseksi asianmukaiseen kuntoon.

– Porvoonjoen Strömbergin kalatien korjaushankkeella olisi erittäin merkittävät positiiviset alueelliset vesistö- ja kalatalousvaikutukset, mutta siltä puuttuu välttämätön osa rahoituksesta hankkeen aloittamiseksi, Lohikoski sanoo.

Lohikoski on esittänyt samassa aloitteessaan tukea myös Keravanjoen Kirkonkylänkoskelle kalan kulun mahdollistamiseksi. Tämä rakennushanke olisi viimeisiä askelia koko joen kalateiden saattamisessa asianmukaisen kuntoon. Hankkeelta kuitenkin puuttuu osarahoitus.

Ihmisen jokiin rakentamat voimalat ja padot haittaavat kalojen kulkua ja niiden elinmahdollisuuksia Suomen vesistöissä, mikäli kalojen esteetöntä kulkua patojen ohi ei mahdollisteta.

– Kaikki Etelä-Suomen virtavedet on arvioitu uhanalaisiksi. Padoista vapaana virtaavien jokiosuuksien määrä on vain neljännes niiden kokonaispituudesta. Siksi kalateiden rakentaminen on erittäin tarpeellinen toimenpide vesistöjen hyvinvoinnin puolesta.

Talousarvioaloitteet ovat kansanedustajan ehdottamia muutoksia hallituksen antamaan talousarvioesitykseen. Aloitteet käsitellään osana seuraavan vuoden valtion budjettia.