Valtuustoryhmän kokouksessa tuomittiin Halpa-Hallin luottamusmiesten asemaa kaventava toiminta.

Teollisuuden Vaikuttajien valtuustoryhmä vaatii luottamusmiehen aseman turvaamista ja parantamista. Tampereella kokoontunut valtuustoryhmä keskusteli ajankohtaisesta työmarkkinatilanteesta laajasti ja muun muassa nosti esiin huolensa luottamusmiesten asemasta. Osanottajia tilaisuudessa oli 250.

Teollisuuden Vaikuttajat on Teollisuusliiton vasemmiston ja sitoutumattomien vaaliliitto.

Useassa puheenvuorossa nousi esiin esimerkiksi ympäri Suomea toimivan Halpa-Halli -ketjun viimeaikainen toiminta, jossa tavoitteena on kutistaa myymäläkohtainen luottamusmiesverkosto yhteen valtakunnalliseen luottamusmieheen.

Kokous oli sitä mieltä, että kaikkien teollisuusliittolaisten ja muidenkin palkansaajien tulisi osoittaa solidaarisuutta yli liittorajojen ja boikotoida Halpa-Hallia, kunnes se peruu luottamusmiesten asemaa ja toimintamahdollisuuksia kaventavan päätöksensä. Kokouksen osallistujien mukaan ketjun toiminta voi pahimmillaan laajeta muillekin toimialoille ja entisestään heikentää luottamusmiesten asemaa. Tätä ei voi missään olosuhteissa hyväksyä.

Valtuustoryhmän kokouksessa nousi esiin myös huoli yleissitovien työehtosopimusten tulevaisuudesta.

ILMOITUS

– Yleissitovuuden poistuminen esimerkiksi metsäteollisuudessa on alkusoittoa muillekin aloille, ellemme ala tosissamme taistella yleissitovuuden puolesta, totesi Teollisuuden Vaikuttajien valtuustoryhmän puheenjohtaja Jouni Larmi.

– Myös Teknologiasektorin tilanne näyttää tällä hetkellä huolestuttavalta yleissitovuuden säilymisen suhteen, totesi valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Tommi Sauvolainen.

Tavoiteohjelmassa kahdeksan osiota

Teollisuuden Vaikuttajat julkaisi Tampereella tavoiteohjelmansa kohti Teollisuusliiton ensimmäistä liittokokousta, joka pidetään keväällä 2023.

Tavoiteohjelma jakaantuu kahdeksaan osioon, jotka käsittelevät ryhmän linjaa ja tavoitteita ammattiliiton yhteiskunnallisesta merkityksestä, työn muutoksesta, työehdoista, palkkapolitiikasta, työajasta, työympäristöstä ja työsuojelusta, sosiaalipoliittisista linjauksista sekä kestävästä teollisuuspolitiikasta.

– Teollisuuden Vaikuttajien tavoiteohjelman synty on ollut varmastikin osallistavin prosessi, mitä Teollisuusliiton ja sen synnyttäneiden liittojen jäsenet ovat kokeneet. Tavoiteohjelmaa on ideoitu, kerätty, valikoitu ja hiottu kaikilla liiton tasoilla alueiden aktiiveista liiton henkilökuntaan, hallitukseen ja valtuustoon. Tämä on todellakin jäsenten tavoiteohjelma, Teollisuuden Vaikuttajien ryhmänvetäjä Turja Lehtonen sanoo.

Tavoiteohjelman julkaisun pohjalta Teollisuuden Vaikuttajat julisti slogan-kilpailun, jonka perusteella ryhmälle iskulause vuoden 2023 liittokokousvaalien vaalikampanjaan. Slogan-kilpailu jatkuu 30.10. asti, ja osallistujien kesken arvotaan Teollisuuden Vaikuttajien tuotepaketteja.