Ammattiliitto Pro

Huumeiden käyttäjien läheiset kamppailevat jaksamisen, unettomuuden, ja monien psyykkisten haasteiden kanssa.

Ammattiliitto Pro arvioi, että huumeiden käyttäjiä ja heidän läheisiään on yhä useammalla työpaikalla.

– Huumeiden käytöstä aiheutuvat ongelmat koskettavat monia, mutta ne ovat myös piilotettu ja vaiettu aihe, koska asia on niin käyttäjille kuin heidän läheisilleen hyvin raskas, Pron puheenjohtaja Jorma Malinen sanoo.

Huumeet jakavat mielipiteitä

Huumeiden käytöstä aiheutuvat ongelmat koskettavat monia.

Malinen pitää tärkeänä sitä, että Pro-liitto yhteiskunnallisena toimijana voi nostaa huumeiden käytöstä aiheutuvia ongelmia esiin ja tukea perheitä jaksamaan. Pro aloittaa yhteistyön Irti Huumeista ry:n kanssa nostaakseen huumeiden käytöstä aiheutuvia ongelmia esiin ja jakaakseen tukea sekä tietoa.

– Huumeiden käyttö on yhteiskunnassa päivänpolttava asia ja jakaa voimakkaasti mielipiteitä. Pron kumppanuus Irti Huumeista ry:n kanssa kasvattaa asiantuntemustamme ja mahdollisuuksia osallistua paremmin yhteiskunnalliseen keskusteluun ja vaikuttamistyöhön, Malinen sanoo.

Unettomuutta, psyykkisiä haasteita

Irti Huumeista ry:n toiminnanjohtaja Mirka Vainikka arvioi, että huumeiden käyttö on arkipäiväistynyt myös työelämässä.

– Selvitystemme mukaan huumeiden käyttäjien läheiset kamppailevat jaksamisen, unettomuuden, ja monien psyykkisten haasteiden kanssa. Monet läheiset ovat joutuneet olemaan sairauslomilla uupumuksen ja pitkittyneen stressin myötä. Tämä on aivan varmasti myös ammattiliittojen asia, Vainikka sanoo.

Pro kouluttaa luottamushenkilöiden työturvallisuuskoulutuksissa myös päihdehaittojen ennaltaehkäisyyn työpaikalla sekä huumeisiin ja huumetesteihin liittyvään lainsäädäntöön ja käytännön toimintatapoihin.