Insinööriliitto

Tegnologiateollisuuden paikallisilla sopimuksilla alkaa olla kiire.

Insinööriliiton puheenjohtaja Samu Salo varoittaa teknologiateollisuuden yrityksiä paikallisen sopimisen muuttumisesta mahdottomaksi.

Salon mukaan työnantajien toimet ovat johtamassa siihen, että kaikki nykyiset paikalliset sopimukset loppuvat ja samalla yrityksiltä katoaa paikallinen neuvotteluosapuoli.

Teknologiateollisuus ry sanoutui keväällä irti työehtosopimusten tekemisestä. Se ulkoisti työehtosopimusten tekemisen apuyhdistys Teknologiateollisuuden työnantajat ry:lle, jonka jäsenkehitys on kuitenkin ollut hidasta..

”Työpaikalla sovitut joustot ovat sekä yrityksiä että työntekijöitä hyödyttäviä”.

Marraskuun loppuun aikaa

Sopimukset tulisi uusia marraskuun loppuun mennessä. Insinööriliitto pitää erittäin suurena riskiä, ettei sopimuksia saada neuvoteltua jäljellä olevassa ajassa.

Insinööriliitto arvioi, että muuten työnantajapuolen näkemys tarkoittaisi käytännössä kaikkien nykyisten paikallisten sopimusten raukeamista, koska niiden pohjana olevia työehtosopimuksia ei olisi olemassa. Paikalliset sopimukset koskevat muun muassa työaikoja ja työn järjestelyjä.

ILMOITUS

Yrityksissä palattaisiin ainoastaan lain sallimiin joustoihin.

– Työpaikalla sovitut joustot ovat sekä yrityksiä että työntekijöitä hyödyttäviä ja siksi ne on myös aikanaan työehtosopimuksiin neuvoteltu, Salo toteaa.

Vakava tilanne

Salo arvioi lisäksi, että työnantajan tulkinta johtaa luottamushenkilöistä luopumiseen, kun yrityksissä neuvotellaan työehdoista.

– Julkisuudestahan on asiasta voinut saada ihan toisenlaisen kuvan. Tällä menolla ei ole siis olemassa mitään tahoa, jonka kanssa yritykset voisivat neuvotella yrityskohtaisia sopimuksia, joita Teknologiateollisuus ry tavoittelee, Salo huomauttaa.

Tilanne on hänen mukaansa vakava.

– Työnantajan nykylinjauksella mistään ei voida 1.12.2021 alkaen sopia paikallisesti ja toisaalta mikään aiemmin sovittu ei enää ole voimassa, Salo painottaa.

– Vaikuttaa vahvasti siltä, etteivät yritykset eivätkä niiden työntekijätkään tätä ymmärrä.