Lehtikuva/Emmi Tulokas

Lakiesitys säilyttäisi Veikkauksen monopoliaseman, jota vahdittaisiin maksuliikenne-estoilla. Myös ahvenanmaalaisen Pafin markkinointi Manner-Suomessa kiellettäisiin.

Veikkaus-pelien pelaajalta vaadittava tunnistautuminen leviää niin lottoon kuin raaputusarpoihin lähivuosien aikana.

Uudet velvoitteet sisältyvät esitykseen arpajaislain uudistamisesta, minkä hallitus antoi torstaina eduskunnalle. Esityksen tavoitteena on edelleen ehkäistä ja vähentää rahapelaamisesta aiheutuvia haittoja ja lujittaa Veikkauksen monopolijärjestelmää.

Tavoitteena on, että säädösmuutokset tulisivat pääosin voimaan ensi vuoden alusta.

Veikkaus on jo ilmoittanut ottavansa pakollisen tunnistautumisen käyttöön kaikessa rahapelaamisessa, ja tämä kirjattaisiin myös tulevaan lakiin. Pakollinen tunnistautuminen rahapeliautomaateilla otettiin käyttöön tämän vuoden alussa. Kuponkipeleissä, kuten lotossa, tunnistautuminen alkaisi viimeistään vuoden 2023 alussa ja raaputusarvoissa vuoden 2024 alussa.

– Ei ole kuitenkaan estettä sille, etteikö Veikkaus voisi omaehtoisesti aikaistaa pakolliseen tunnistautumiseen siirtymistä, jos tekniset edellytykset siihen vaan ovat olemassa, sanoi sisäministeriön neuvotteleva virkamies Jukka Tukia tiedotustilaisuudessa.

ILMOITUS

Hallitus ei ehdota, että nykyisen kaltaisesta raha-automaattien sijoittelusta esimerkiksi kioskeihin ja kauppoihin luovuttaisiin, mutta automaattien sijoittelussa tulisi ottaa huomioon erityisesti rahapelaamisen haitat alaikäisille ja haavoittuvassa asemassa oleville.

Peli- ja pelaajatietoa hyödynnetään haittojen seurannassa, ehkäisyssä ja tutkimuksessa. Veikkauksella olisi oikeus käyttää yksittäistapauksissa tietoja esimerkiksi haitalliseen pelaamiseen puuttumisessa. Tunnistautumisella kerättävien peli- ja pelaajatietojen käytöstä säädettäisiin laissa.

Tarkka vaikutus Veikkauksen tuloihin auki

Lakiesitys edellyttää markkinoinnin olevan kokonaisuudessaan maltillista. Erityisen haitallisten rahapelien kuten rahapeliautomaattien mainostaminen kiellettäisiin. Tämä koskisi tiettyjä nopeatempoisia pelejä, joissa nähtäisiin oleva vaara pelihaitasta. Niitä olisivat esimerkiksi raha-automaattipelit ja e-arvat.

Esitykseen sisältyvät toimenpiteet vähentävät Veikkauksen tuottoa ja arpajaisveron määrää.

Sisäministeriön kansliapäällikkö Kirsi Pimiä ei osannut arvioida, kuinka paljon tarkalleen uudet rajoitukset esimerkiksi mainonnassa ja tunnistautumisessa vaikuttavat yhtiön tuloihin.

– Veikkaus on arvioinut ja esittänyt lainvalmistelun aikana erilaisia laskentamalleja, miten tämä tulee vaikuttamaan, mutta yksiselitteistä arviota ei ole vielä tässä vaiheessa, Pimiä sanoi tiedotustilaisuudessa

Maksuestoja ulkomaisille peliyhtiöille

Hallitus haluaa lisäksi muun muassa tehostaa arpajaislain vastaisen markkinoinnin valvontaa.

Esitys mahdollistaisi maksuliikenne-estoja monopolin ulkopuolisen rahapelaamisen estämiseksi. Se koskisi ulkomaisia peliyhtiöitä, jotka suuntaavat Manner-Suomeen arpajaislain vastaista markkinointia. Esto pysäyttäisi niin pelaajalta yhtiölle menevän kuin yhtiöltä pelaajalle tulevat maksut.

Lainvastaisuuden toteaisi Poliisihallitus, joka antaisi markkinointia koskevan kieltopäätöksen. Ne yhtiöt, joille kieltopäätös on annettu, joutuisivat estolistalle. Pankkien ja muiden maksupalveluiden tarjoajien pitäisi sen jälkeen estää pelaajan ja estolistalla olevan peliyhtiön välinen rahaliikenne.

Estoilla pyritään esityksen mukaan vaikuttamaan rahapelien saavutettavuuteen

Uutena työkaluna Poliisihallitus voisi esittää markkinaoikeudelle hallinnollista seuraamusmaksua arpajaislain vastaisesta markkinoinnista. Poliisihallitus voisi jatkossa kieltää myös yksityishenkilöitä markkinoimasta rahapelejä arpajaislain vastaisesti.

Jukka Tukian mukaan yksityishenkilölle annettava seuraamusmaksu olisi vähintään 500 euroa ja enintään 40 000 euroa.

Myöskään ahvenanmaalainen peliviihdeyritys Paf ei saisi mainostaa Manner-Suomessa.

– Jos Paf markkinoi arpajaislain vastaisesti Manner-Suomessa, Paf voidaan asettaa estolistalle. Tässä ei ehdoteta mitään korvauksia, eikä sellaisia ole tässä yhteydessä käsitelty, sanoi neuvotteleva virkamies Elina Rydman.