LEHTIKUVA

Suomen eläinoikeusjuristit ry esittää, että eläinten perusoikeudet on nostettava ihmisoikeuksien rinnalle.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä vaatii, että uudistettavana oleva eläinten hyvinvointilaki parantaa eläinten asemaa Suomessa.

– Vasemmistolle eläinten oikeuksien parantaminen on tärkeä poliittinen tavoite. Erityisesti tuotantoeläinten asemaa on parannettava, vaatii kansanedustaja Mai Kivelä.

Kivelän mukaan nykyinen 25 vuotta vanha eläinsuojelulaki on nykytietämyksen valossa täysin vanhentunut.

Eläinsuojelulain muuttaminen eläinten hyvinvointilaiksi on parhaillaan maa- ja metsätalousministeriön valmistelussa ja lähdössä lausuntokierrokselle syksyllä.

Hallitusohjelmaan on kirjattu muun muassa uusien parsinavetoiden rakentamisen kielto sekä eläinkaupan sääntelyn kehittäminen erityisesti verkossa tapahtuvan eläinkaupan osalta. Eläinlääkäreille ollaan säätämässä ilmoitusvelvollisuutta perinnöllisten vikojen johdosta lemmikeille tehdyistä toimenpiteistä.

ILMOITUS

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä vaatii, että sikojen porsitus- ja tiineytyshäkit sekä nautojen parsinavetat kielletään siirtymäajan jälkeen. Lisäksi kaikille naudoille on taattava mahdollisuus ulkoiluun ympärivuotisesti ja laiduntamiseen kesällä.

Lisäksi sikojen kastroinnista pitää päästä kokonaan eroon, ja kivuliaat toimenpiteet ilman riittävää kivunlievitystä on kiellettävä.

– Muissa Pohjoismaissa esimerkiksi kastraation tekeminen edellyttää lain mukaan puudutusta ja tiineytyshäkit on jo kielletty. Suomessakin asenteet ovat muuttuneet niin, että lain tulee vastata kansalaisten oikeustajua, toteaa Kivelä.

Säätiö: Perusoikeudet eläimille

Kalevi Sorsa -säätiö virittelee samaan aikaan keskustelua eläinten perusoikeuksien nostamisesta ihmisoikeuksien rinnalle uudessa julkaisussaan . Esityksen on tehnyt Eläinoikeusjuristit ry.

Säätiön mukaan eläinten perusoikeuksien turvaaminen ihmisten perusoikeuksiin verrattavalla tavalla vaikuttaisi nykymuotoiseen eläinten jalostamiseen, kasvattamiseen, käyttöön ja tappamiseen. Esimerkiksi metsästäminen jokamiehenoikeutena ei olisi enää sallittua.

Eläinten perusoikeuksista säätäminen edellyttäisi myös julkisten varojen ohjaamista ei-eläinperäisten elintarvikkeiden kehittämiseen, jotta eläinperäisistä elintarvikkeista päästäisiin eroon mahdollisimman pian.

Säätiön mukaan ”Eläinoikeusjuristien ehdotus voi tuntua utopistiselta, mutta se on samaan aikaan ajankohtainen puheenvuoro siitä, miten voisimme yhdessä luoda maailman, jossa me ihmiset elämme kunnioittavasti muiden eläinten kanssa”.