Maire Soiluva

Lauttasaaren ala-asteen peruskorjaustyömaalta löytyi Rakennusliiton toimitsijoiden tarkastuskäynnillä seitsemän työnteko-oikeudetonta valkovenäläistä muuraria. Työmaan pääurakoitsija on Consti Korjausrakentaminen Oy.

– Yhteensä työmaalla oli noin 80 työntekijää, joista työnteko-oikeudettomia oli siis lähes 10 prosenttia, Rakennusliiton sopimusalavastaava Toni Malmström kertoo.

Rakennusliiton verkkouutisen mukaan työmaalla alun perin urakoinut muurausyritys oli kertonut Malmströmille, että työmaan olosuhteet eivät mahdollistaneet urakan aloittamista aikataulun mukaan. Urakka vaihtui tuntitöihin, ja pian nekin piti keskeyttää. Sitten muurausurakoitsija vaihdettiin toiseen, pääurakoitsijan mukaan joustavampaan.

Uusi muurausurakoitsija, SB Rakennus Oy, toi työmaalle virolaiset aliurakoitsijansa Extension Oü:n ja Sunlight Grupp Oü:n. Rakennusliiton toimisijat tekivät työmaalle tarkastuskäynnin maanantaina 13.9., koska saman urakoitsijan aliurakoitsijoilla oli ollut epäselvyyksiä työnteko-oikeuksien kanssa myös aiemmin.

Tarkastuskäynnillä Lauttasaaren ala-asteen työmaalta löytyikin seitsemän valkovenäläistä muuraria, joilla ei ollut työnteko-oikeutta. Heillä oli viisumit Viroon, mutta niiden voimassaoloaika ei antanut oikeutta työskennellä Suomessa.

Pääurakoitsija ja rakennuttaja ovat vastuussa

ILMOITUS

Laki vaatii pääurakoitsijalta ulkomaalaisten työntekijöiden työlupien tarkistamista, kun työntekijä on ulkomaalaisen yrityksen palveluksessa. Rakennuttajalla – tässä tapauksessa Helsingin kaupungilla – on oma vastuunsa siitä, että tämä toteutuu. Sekä Rakennusliitto että työnantajajärjestö Rakennusteollisuus RT suosittelevat työlupien tarkistamista myös suomalaisten yritysten palveluksessa olevilta ulkomaalaisilta harmaan talouden torjumiseksi.

– Pääurakoitsijalla on siellä koko ajan henkilö, joka perehdyttää työmaalle ja tarkistaa paperit.

Malmströmin mukaan usein papereita tarkastavan henkilön osaamistaso ei kuitenkaan riitä monimutkaisten työlupa-asioiden selvittämiseen.

Rakennusliiton toimitsijat ilmoittivat Lauttasaaren työnteko-oikeudettomista työntekijöistä heti aluehallintovirastoon. Seuraavaksi avi tekee tarkastuskäynnin työmaalle, mutta pääkaupunkiseudulla se tapahtuu vasta viikon tai parin päästä ilmoituksesta. Silloin ulkomaalaiset työntekijät eivät enää ole työmaalla, vaan tarkastus tehdään papereista.

Harmaata taloutta torjutaankin kaupungin työmailla

Helsingin kaupungin asuntorakennustyömailla on parhaillaan käynnissä hanke, jossa kaupungin asuntotuotanto, Rakennusteollisuus RT ja Rakennusliitto tekevät yhteisiä valvontakäyntejä harmaan talouden torjumiseksi. Osapuolet ovat kokeneet pistokäynnit hyödyllisiksi.

Malmström kertoo, että asuntotuotanto on ilmaissut halunsa selvittää myös asioita, jotka eivät lakisääteisesti ole rakennuttajan vastuulla. Harmaata taloutta halutaan kaikin mahdollisin keinoin torjua jo sopimusvaiheessa.

Lauttasaaren koulutyömaan ongelmien jälkeen on työteko-oikeudettomia löytynyt muualtakin.

Nykyisiä työlupamenettelyjä ollaan keventämässä. Rakennusalalta työvoiman saatavuusharkinta on jo pitkälti poistettu.

– Niiltäkin osin, kun saatavuusharkintaa on näennäisestä jäljellä, se romuttuu valvovan viranomaisen resurssipulaan varsinkin pääkaupunkiseudulla, Malmström toteaa Rakennusliiton verkkosivulla julkaistussa jutussa.