Lehtikuva/Olivia Ranta

Vain pitkäaikaistyöttömyyden kasvu rumentaa uusimpia työllisyyslukuja.

Tilastokeskuksen uusimmat työllisyysluvut vahvistavat, että Suomi on noussut vauhdilla koronakuopasta ja työllisyys on nyt paremmalla tolalla kuin ennen koronaa.

Elokuussa työllisiä oli 2 588 000, mikä oli 104 000 enemmän kuin viime vuoden elokuussa. Maaliskuussa 2020 työllisiä oli 2 468 000. Sitten korona alkoi vaikuttaa ja työllisyys heikentyä.

Työllisyysasteen trendiluku oli elokuussa 72,8 prosenttia ja työttömyysasteen trendiluku 7,6 prosenttia. Maaliskuussa 2020 työllisyysaste oli 70,1 prosenttia ja työttömyyden trendiluku oli 6,7 prosenttia.

Työllisyys on kasvanut tasaisesti viime vuoden heinäkuusta asti, mutta työttömyys on pysynyt sitkeänä kahdeksassa prosentissa ja sen yli kuluvan vuoden huhtikuuhun asti. Elokuussa myös työttömyydessä koettiin isompi käänne. Työttömiä oli 33 000 vähemmän kuin vuoden 2020 elokuussa.

Työ- ja elinkeinotoimistoissa sekä kuntakokeiluissa oli elokuun lopussa kaikkiaan 281 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 49 000 pienempi kuin edellisen vuoden elokuussa.

Uusien avoimien työpaikkojen määrä työ- ja elinkeinotoimistoissa nousi samaan aikaan 56 000:sta 90 000:een. Kaikkiaan elokuussa oli avoinna 155 300 työpaikkaa, mikä on 56 700 enemmän kuin vuosi sitten.

Kaikki muut työllisyysluvut kulkevat hyvään suuntaan, mutta pitkäaikaistyöttömyys on kovassa kasvussa. Yli vuoden työttömänä olleiden määrä nousi 79 000:sta 112 000:een.