Lehtikuva/Emmi Korhonen

Perhevapaat muuttuvat lain tullessa voimaan ensi vuoden elokuussa pidemmiksi ja joustavammiksi.

Edellisen sosiaali- ja terveysministerin Aino-Kaisa Pekosen johdolla valmisteltu perhevapaauudistus eteni torstaina eduskuntaan. Sen on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden elokuussa.

Nykyisen sosiaali- ja terveysministerin Hanna Sarkkisen mukaan uudistus vahvistaa tasa-arvoa ja perheiden hyvinvointia. Tavoitteeseen pyritään nykyistä joustavammilla ja pitemmillä perhevapailla sekä molempien vanhempien yhtä suurilla päivärahapäiväkiintiöillä, joista osa on luovutettavissa toiselle.

Esitys lisää ansiosidonnaisten päivärahapäivien kokonaismäärää ja isien kiintiötä. Päivärahapäivien kokonaismäärä kasvaa nykyisestä 43 päivällä eli vajaalla kahdella kuukaudella. Kumpikin vanhempi saa uudistuksessa 160 arkipäivän eli noin 6,5 kuukauden kiintiön päivärahapäiviä. Omasta kiintiöstään voi luovuttaa toiselle vanhemmalle tai puolisolleen enintään 63 vanhempainrahapäivää eli noin 2,5 kuukautta.

Uudistuksella tavoitellaan perhevapaiden tasaisempaa jakautumista, erityisesti että isät käyttäisivät oikeuttaan perhevapaisiin nykyistä enemmän.

Sarkkisen mukaan perhevapaauudistus on panostus lapsiperheisiin, koska se kasvattaa perhevapaiden kokonaismäärää, lisää joustavuutta ja valinnanmahdollisuuksia, huomioi monimuotoiset perheet ja parantaa tasa-arvoa perheissä ja työelämässä.

Lausuntokierroksen jälkeen hallituksen esityksessä parannettiin lapsensa menettäneiden asemaa. Lapsen syntyessä kuolleena tai kuollessa hieman myöhemmin, synnyttäneen vanhemman raskaus- ja vanhempainrahajakso jatkuisi yhtäjaksoisesti 105 arkipäivän ajan kuten nykyisinkin. Aiempi esitys oli 84 päivää.

Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo luonnehti perhevapaauudistusta feministiseksi.