Lehtikuva/Mikko Stig

”Suomen työmarkkinat ovat mainettaan paremmat.”

Valoisat talousennusteet saavat jatkoa, kun Palkansaajien tutkimuslaitos ennustaa kuluvalle vuodelle 3,0 prosentin, ensi vuodelle 3,5 prosentin ja vuodelle 2023 1,8 prosentin talouskasvua. Luvut ovat hieman alhaisemmat kuin Pellervon taloustutkimuksella toissapäivänä , mutta kertovat, että koronan aiheuttamasta notkahduksesta on noustu odotettua paremmin.

Tänä vuonna PT:n aiempaa optimistisempaa talousnäkymää selittää vahvimmin yksityisen kulutuksen kasvu. Ensi vuonna myös viennin kasvu. Teknologiateollisuuden tiedot yritysten tilauskannasta ja Elinkeinoelämän keskusliiton suhdannetiedustelut viittaavat viennin vahvaan kasvuun. Myös matkailu- ja kuljetuspalvelut toipuvat ensi vuoden aikana.

Talouden hyvän vireen myötä hallituksen asettama 75 prosentin työllisyystavoite toteutuu vuonna 2023.

PT:n mukaan tavoite tullaan saavuttamaan ensisijaisesti muista syistä kuin hallituksen työllisyystoimien johdosta. Suomen työmarkkinat ovat mainettaan paremmat. Työikäiseen väestöön suhteutettu kansantaloudessa tehtyjen työtuntien lukumäärä ei nytkään ole Suomessa poikkeuksellisen alhaisella tasolla vertailukelpoisiin maihin tai koko Euroopan Unioniin verrattuna, laitos huomauttaa.

PT:n mukaan Suomen työmarkkinat ovat mainettaan paremmat myös tavanomaisilla dynaamisuuden mittareilla, kuten työpaikkojen ylimääräisellä vaihtuvuudella sekä työttömyydestä työllisyyteen siirtyvien henkilöiden lukumäärällä arvioituina.

ILMOITUS

Työmarkkinoitakin on PT:n mukaan syytä uudistaa, mutta uudistuksissa olisi perusteltua edetä vähitellen ja Suomessa toteutettavien huolellisesti suunniteltujen kokeilujen pohjalta eikä liiaksi teoreettisiin tai muissa maissa saavutettuihin kokemuksiin perustuviin laskelmiin vedoten, laitos ohjeistaa.

Velka taittuu, alijäämä pysyy

Koronakriisin seurauksena julkisyhteisöjen EDP-velkasuhde kohonnee kuluvana vuonna lähes 75 prosenttiin, koska valtio on kantanut lähes kokonaisuudessaan julkisen sektorin yhteenlasketun velkataakan.

Kahtena seuraavana vuonna julkisyhteisöjen velka kääntyy todennäköisesti laskuun, mutta jäänee kuitenkin yli 70 prosenttiin ilman merkittäviä muutoksia julkisiin menoihin ja verotukseen.

Valtion talous pysynee selvästi alijäämäisenä myös vuonna 2023.