Antti Yrjönen

Selonteon käsittelyssä eduskuntaryhmä vaati yksityisen sektorin kehitysyhteistyön parempaa valvontaa ja läpinäkyvyyttä.

Kansanedustaja Mai Kivelän mukaan hallituksen kehityspoliittisessa selonteossa on paljon hyvää. Seuraavaksi tarvitaan nopeasti hallitusohjelman mukainen tiekartta siitä, miten Suomi nostaa kehitysyhteistyön rahoituksen 0,7 prosenttiin BKT:sta, Kivelä sanoi eduskunnan käsitellessä selontekoa tiistaina.

Selonteko muodostaa Suomen kehityspolitiikan kokonaisnäkemyksen. Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän ryhmäpuheen pitänyt Mai Kivelä. Kivelä piti tärkeänä, että luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen on nyt yksi Suomen kehityspolitiikan päätavoitteista.

– Ilmastotyön lisäksi luontokadon pysäyttäminen on ratkaisevaa kehitystavoitteiden saavuttamisessa. Suomi voi kotimaassa tehtävän työn lisäksi tukea kehittyvien maiden biodiversiteetin suojelua.

Kivelän mukaan Suomi tarvitsee seuraavaksi nopeasti linjaukset, joiden avulla se nostaa kehitysyhteistyön rahoituksen sovittuun 0,7 prosenttiin BKT:sta vuoteen 2030 mennessä. Nämä jäivät uupumaan selonteosta.

– Tiekartta tulee laatia mahdollisimman pian. Tärkeää on myös, että Suomi painottaa yhteistyötä vaikeimmassa asemassa olevien maiden kanssa.

ILMOITUS

Suomalaistenkin etu

Vasemmistoliiton ryhmäpuheessa nostettiin esiin huoli siitä, että kehitysrahoitusta suunnataan jatkuvasti enemmän yksityisille toimijoille. Tämä ei ole ongelmatonta, eikä rahoituksen pääpainoa pidä siirtää yritysten vastuulle.

– Yksityissektorin kehitysyhteistyö kaipaa parempaa valvontaa, läpinäkyvyyttä ja vaikutusten arviointia. Selonteon rinnalle yksityiselle sektorille tulee määritellä selkeät kehitystavoitteet sekä eri toimijoille roolit ja vastuut. On varmistettava, että rahoitusta yksityisen sektorin kautta kohdennetaan myös vähiten kehittyneisiin maihin, Kivelä sanoi.

Kehitysyhteistyöhön panostaminen on myös suomalaisten etu, Kivelä muistutti.

– Ilmastokriisi, pandemiat, maailmankauppa ja muuttoliike sitovat meidät yhteen tiiviimmin kuin koskaan. Ihmisoikeuksien lisäksi jaamme planeetan, jonka ekologisesta kestävyydestä olemme kaikki riippuvaisia. On sekä meidän vastuumme että etumme pyrkiä yhdessä kohti tulevaa, jossa kaikilla, ei vain harvoilla, on mahdollisuus elää ja voida hyvin.