IPS/Mary Veira

Jamaikan hallitus on päättänyt koronapandemiasta huolimatta uusista hiilipäästöjen vähennyksistä maa- ja metsätaloudessa. Useimmissa muissa maissa pandemia on johtanut takapakkeihin kestävässä kehityksessä ja päästövähennyksissä.

Suunnitelman mukaan Jamaika vähentää maa- ja metsätalouden päästöjä seuraavan vuosikymmenen aikana lähes kolmanneksella. Muutos saadaan aikaan tehostamalla veden ja energian käyttöä sekä monipuolistamalla ruokatuotantoa.

Pandemia on runnellut Jamaikan taloutta, mutta ilmastonmuutosasiantuntija Carlos Fuller uskoo uusien päästötavoitteiden luovan uusia taloudellisia mahdollisuuksia ja työpaikkoja.

Muutokset maankäytössä ja metsäkadon jarruttaminen leikkaavat päästöjä jopa 28,5 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Tällä hetkellä maatalous tuottaa Jamaikan hiilipäästöistä noin kuusi prosenttia ja metsätalous vajaa kahdeksan prosenttia.

Jamaika aikoo myös lisätä uusiutuvilla lähteillä tuotetun sähkön osuutta yhdeksästä prosentista kolmeenkymmeneen prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Jo vuonna 2019 valtio tilasi 36 megawatin tuulipuiston, jonka odotetaan vähentävän kasvihuonekaasupäästöjä 66 000 tonnilla vuodessa. Päästövähennys vastaa noin 13 000 auton poistamista liikenteestä.

Englanninkielinen versio