IPS/Busani Bafana

Investointi digitaalisiin teknologioihin voi auttaa pieniä afrikkalaisia kehittyviä saarivaltioita tulemaan toimeen ilmastonmuutoksen vahvistuvien vaikutusten kanssa. Näin uskoo YK:n Afrikan talouskomissio ECA.

Pieniin afrikkalaisiin kehittyviin saarivaltioihin lukeutuvat Kap Verde, Komorit, Guinea-Bissau, Mauritius, Sao Tome ja Principe sekä Seychellit. Ne kaikki ovat alttiita äärimmäisille sääilmiöille, joita ilmastonmuutoksen uskotaan lisäävän ja voimistavan.

Luonnononnettomuuksien kasvanut riski yhdessä meren vedenpinnan nousun kanssa altistaa saarivaltiot ilmastonmuutoksen seurauksille, sillä niiden taloudet ovat riippuvaisia turismista ja kalastuksesta.

Saarivaltioiden on vaikea monipuolistaa talouksiaan, kertoo ECAn teknologian, ilmastonmuutoksen ja luonnonvarojen hallinnan johtaja Jean-Paul Adam. Ne ovat kaukana mantereen markkinoista ja niiden omat markkinat ovat liian pienet.

Liian pieniä apua saamaan

Pienten saarivaltioiden on myös vaikea saada kehitysrahoitusta Maailmanpankin kaltaisilta laitoksilta tai yksittäisiltä mailta nimenomaan pienen kokonsa vuoksi. Kehitysrahoituksen tarvetta määrää bruttokansantuote henkeä kohden.

ILMOITUS

Väestön vähäisyyden vuoksi pikkuvaltioilla on helposti liian suuri bruttokansantuote henkeä kohden, sillä jo yksikin erittäin varakas henkilö vääristää lukuja aivan eri tavalla kuin väkimäärältään suuremmissa maissa.

ECAn ilmastopolitiikkakeskus arvioi, että kaikkia afrikkalaisia maita uhkaa ilmastonmuutoksen johdosta jopa viidentoista prosentin pudotus bruttokansantuotteeseen vuoteen 2030 mennessä. Afrikkalaiset pienet saarivaltiot ovat vieläkin suuremmassa vaarassa: yksi kunnon katastrofi, sykloni tai merenpinnan nousu voi pyyhkäistä mennessään koko talouden.

Monitorointia ja markkinointia

Toiveet kohdistuvat teknologisiin ratkaisuihin, digitaalisiin strategioihin, joilla ilmastonmuutoksen seurauksiin voidaan varautua. Adam mainitsee esimerkkinä keinoälyn käyttämisen ilmastonmuutosdatan analysointiin, jotta Afrikan maat ymmärtäisivät paremmin ilmastonmuutoksen vaikutuksia kalastuksen kaltaisiin oleellisiin teollisuudenaloihin.

– Digitalisointistrategiat voivat kohentaa ympäristöriskien monitorointia etähavaintolaitteistojen avulla. Niitä voi myös käyttää lisäämään investointeja turismin kaltaisiin avainsektoreihin, sillä ne mahdollistavat esimerkiksi kustannustehokkaamman ja kohdennetun markkinoinnin, Adam toteaa.

– Seychelleillä ja Mauritiuksella digiteknologioita käytetään jo laajasti tärkeimpien turismimarkkinoiden kohdemarkkinointiin, Adam lisää.

Afrikan pienillä kehittyvillä saarivaltioilla on hyvin rajallisesti maa-alaa, mutta suuret merialueet. Niiden asianmukainen hoito voi tuottaa lukuisia hyötyjä, Adam uskoo.

– Seychellit saivat kerättyä 30 miljoonan dollarin (25 miljoonaa euroa) rahoituksen kansainvälisiltä markkinoilta kalastussektorinsa kestävän hoidon perusteella.

Englanninkielinen versio