IPS/Jose Moseinco

Biopolttoaineiden osuutta bensiinissä ja dieselissä lasketaan.

Argentiinasta on viime vuosina tullut merkittävä biopolttoaineiden tuottaja. Siitä huolimatta maa on nyt ottamassa taka-askelia liikenteen biopolttoaineiden käytössään. Taloudellisia syitä pidetään niin painavina, että ympäristön pilaantuminen voidaan jättää huomiotta.

Heinäkuun 15. päivä Argentiinan kongressi sääti biopolttoainesääntelystä lain, joka on voimassa vuoteen 2030 asti. Lailla pudotetaan soijaöljybiodieselin lakisääteistä osuutta dieselpolttoaineessa kymmenestä prosentista viiteen, ja annetaan myös mahdollisuus laskea osuutta edelleen kolmeen prosenttiin, jos kuluttajahintojen katsotaan muuten kohoavan liian korkeiksi.

Maissista ja sokeriruo’osta valmistetun bioetanolin 12 prosentin osuus bensiinissä pysyy uudessakin laissa ennallaan, mutta hallitukselle suodaan mahdollisuus laskea sitäkin yhdeksään prosenttiin.

Ristiriita ilmastositoumusten kanssa

– Biopolttoaineen sekoittaminen öljypohjaisiin polttoaineisiin tuli pakolliseksi vuonna 2010. Se sai aikaan Argentiinan historian suurimman vähennyksen kasvihuonekaasujen päästöissä, energiakonsultti ja tutkija Luciano Caraton ympäristökysymyksiin keskittyvästä Torcuato Di Tella -säätiöstä sanoo. Caraton on myös entinen energiasuunnittelun alivaltiosihteeri.

Nykyään 9,7 prosenttia Argentiinan sähköntuotannosta tapahtuu tuuli- ja aurinkoenergialla. 87 prosenttia maan primäärienergiavarannosta pohjautuu fossiilisiin polttoaineisiin eli maakaasuun, öljyyn ja hiileen.

ILMOITUS

Argentiina vie öljyä, mutta rajallisen jalostamokapasiteetin vuoksi tuo bensiiniä ja dieseliä.

Caraton sanoo, että biopolttoaineiden käytön vähentäminen on ristiriidassa Argentiinan joulukuussa 2020 julkistamien ilmastonmuutoksen torjuntasitoumusten kanssa. Maa on sitoutunut leikkaamaan hiilidioksidipäästöjään yli 20 prosenttia vuoden 2007 huipusta vuoteen 2030 mennessä ja saavuttamaan hiilineutraaliuden vuoteen 2050 mennessä.

Yksi keino tavoitteiden saavuttamiseksi olisi vähentää liikenteen päästöjä biopolttoaineiden ja vedyn käytön sekä sähköistämisen avulla. Vuonna 2019 liikenteen osuus energian kokonaiskysynnästä oli 33 prosenttia.

Tarvittaisiin kaikki työkalut

– Argentiinalla on vähän mahdollisuuksia korvata biopolttoaineiden käytön vähentämisestä seuraavaa päästölisäystä, ja vuosi 2030 on jo nurkan takana, Caraton sanoo.

– Päästöjä vähentääksemme me tarvitsemme kaikki tarjolla olevat työkalut. Tässä tapauksessa ehkä pahinta on se, että otamme taka-askelia alueella, jolla maamme on saavuttanut kosolti tietotaitoa ja kapasiteettia, Caraton painottaa.

– Argentiinahan on maailmanlaajuisesti suurimpia uusiutuvan energian käyttäjiä liikenteessä.

Luciano Caraton on yhdessä Jorge Hilbertin kanssa julkaissut heinäkuussa tutkimuksen, joka osoittaa, että nykyinen biopolttoaineen ja bioetanolin tuotantokapasiteetti voisi kattaa 4,5-8 prosenttia Argentiinan kansainvälisestä kasvihuonepäästöjen vähentämissitoumuksesta.

– Biopolttoaineiden tarjoama mahdollisuus hiilipäästöjen vähentämiseen on erittäin merkittävä eikä vaadi kuin minimaalisia investointeja.

Kiistanalainen vaikutus

Biopolttoaineiden todelliset ympäristövaikutukset ovat kuitenkin kiistanalaisia. Fundacion Ambiente y Recursos Naturales -säätiön tutkimusjohtaja Maria Marta Di Paola kuuluu epäilijöihin.

– Meitä huolestuttaa, että biopolttoaineiden tuottaminen kilpailee ravintokasvien viljelyn kanssa. Lisäksi tuotanto on suuresti riippuvaista fossiilisista polttoaineista, Di Paola selittää.

– Siksi on erittäin vaikeaa mitata biopolttoaineiden todellista antia ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun.

– Joka tapauksessa laki johtui muista syistä. Se näyttää kirkkaasti, ettei Argentiinassa anneta arvoa ympäristökeskustelulle, Di Paola toteaa.

Prioriteettilistan ylimpänä on raha. Kansallisella ja kansainvälisellä yksityisellä pääomalla rahoitettu biodieselin tuotanto oli taloudellinen menestystarina vuodesta 2012 koronapandemiaan asti: vuosittainen tuotto oli miljardin euron luokkaa. Biodieselin tärkein markkina oli EU, sillä vuonna 2017 Yhdysvallat alkoi suojella omia soijanviljelijöitään korkeilla tuontitulleilla.

Pandemia romahdutti kysynnän

Vuonna 2020 biodieselin kansainvälinen kysyntä ja Argentiinan vientitulot siitä romahtivat alle puoleen aiemmasta. Maan hallitukselle jäi kaksi epämieluisaa vaihtoehtoa: polttoaineen kuluttajahintojen nousu tai öljy-yhtiöiden, etenkin valtio-omisteisen YPF:n, voittojen pienentyminen. Ratkaisuksi keksittiin biopolttoaineen pakollisen osuuden vähentäminen.

Biopolttoaineen tuottajat eivät tietenkään ole ratkaisusta innoissaan.

– Me emme usko väitteeseen, että näin huolehditaan polttoaineen kuluttajahinnoista. Niitä määrää öljyn hinta, ei biopolttoaineiden, maissibioetanolin tuottajien yhteisjärjestön toimitusjohtaja Patrick Adam sanoo.

– Tällä hetkellä käytämme 70 prosenttia tuotantokapasiteetistamme, ja uuden lain myötä käyttöaste laskee 40 prosenttiin. Me olimme valmiita kasvuun ja laki yllätti meidät täysin.

Englanninkielinen versio