”Jo nyt lähes selvää, etteivät neuvottelut tule valmiiksi marraskuun loppuun mennessä.”

Insinööriliiton puheenjohtajan Samu Salon mielestä teknologiateollisuuden työnantajajärjestöt ovat lähteneet pohjustamaan syksyn neuvottelukierrosta luomalla alalle kaaoksen. Hänen mukaansa se kostautuu työehtosopimusten päätyttyä.

– Normaalissa tilanteessa on selvää, että työehtosopimuksen päättymisen jälkeen alalla noudatetaan päättyvän sopimuksen työehtoja niin kutsutun jälkivaikutuksen takia, kunnes uusi sopimus on neuvoteltu ja voimassa. Nyt työnantaja viestii, että heidän teknisen järjestökikkailunsa johdosta näin ei ole, Salo sanoo.

Salo pitää jo nyt lähes selvänä, etteivät neuvottelut tule valmiiksi marraskuun loppuun mennessä. Siksi asia on erittäin tärkeä. Hän vaatii asian ratkaisemista välittömästi.

– Katson, että Teknologiateollisuus ry:ssä jäsenenä olleet yritykset ovat tämän aiheuttaneet muutoksellaan ja heidän tulee kollektiivina asia myös ratkaista. Ennen kuin asiaan on saatu takuut, muista asioista ei voida työehtosopimusneuvotteluissa neuvotella.

Työnantajien näkemyksen toteutuminen tarkoittaisi Salon mukaan työelämän merkittävää jäykistymistä, kun yrityskohtaiset paikalliset sopimukset eivät olisi voimassa. Myös paikallinen sopiminen sakkaa, kun henkilöstöedustajien kaudet päättyisivät marraskuun lopussa.

ILMOITUS

– Tällaisessa tilanteessa esimerkiksi paikalliset sopimukset, vaikka liukuvasta työajasta, matkustamisesta ja muista joustoista, eivät ole voimassa. Tällainen epävarmuus ja epäselvyys ei ole sen paremmin yritysten toiminnan kuin työntekijöiden kannalta toivottava. Vai haluavatko työnantajat tällä manööverillä siirtää paikallisen sopimisen lakeihin, kun itse siitä luopuvat vapaaehtoisesti?

Poliitikot puhuvat paikallisesta sopimisesta

Salon mielestä yritykset eivät ole enää aikoihin puhuneet paikallisen sopimisen kasvattamisesta. Siitä puhuvat lähinnä poliitikot.

Pallo on hänen mukaansa nyt työnantajalla.

– He voisivat rauhoittaa tilanteen kertomalla kollektiivina, että työehtosopimusten rauettua toimitaan, kuten tähänkin saakka, kunnioitetaan nykyisiä sopimusehtoja, kunnes uusista työehtosopimuksista on päästy sopuun.

– Ihmettelen, miten kuvitellaan voivan uudistaa työmarkkinoita ja työehtoja, jos edes perusasioista ei ensin haluta kuntoon tai pitää niistä kiinni.