Lehtikuva/Markku Ulander

Keskustan Annika Saarikon mukaan kiista koskee sitä, pyritäänkö hiilineutraaliksi enemmän kirittämällä vai kurittamalla.

Hallituksen budjettiriihi jatkui aamupäivällä kello 10 Säätytalolla viisikon kesken. Itse ensi vuoden valtion talousarviosta on ministerien mukaan suuri yksimielisyys, mutta ilmastopolitiikassa on vielä soviteltavaa puolueiden välillä.

Vasemmistoliiton puheenjohtajan Li Anderssonin mukaan ilmastokokonaisuus on auki ja neuvotteluja jatketaan niin kauan kunnes sopu on syntynyt.

– Vasemmistoliiton näkemys on koko ajan ollut, että aikaa ei enää ole odottaa. Pitää saada aikaiseksi uskottava ja riittävä kokonaisuus, jolla voimme osoittaa, että tämä päästökuilu saadaan kurottua umpeen.

Hallituksen pitäisi päättää, miten päästöjä vähennetään vielä 11 miljoonaa tonnia, jotta vuoden 2035 hiilineutraaliustavoitteessa pysytään.

Andersson toivoi, että hallituspuolueiden välillä olisi yhteisymmärrys siitä, että hallitusohjelmatavoitteet ovat ilmastopolitiikan osalta yhtä sitovia ja tärkeitä kuin talouden ja työllisyyden.

ILMOITUS

– Ei voi olla niin, että hallituksen toimintakykyä mitataan sillä, saadaanko työllisyyspäätöksiä vaan yhtä lailla sillä, saadaanko sellainen ilmastotoimien kokonaisuus, joka myöskin on hallitusohjelman mukainen.

Andersson kertoi ennen neuvottelujen toisen päivän alkua keskustelua vaikeuttavan se, että minkään keinon osalta ei voi sanoa pomminvarmasti, että päästövähennysvaikutus on juuri tämä. Siksi on saatava aikaiseksi riittävän uskottava paketti, jolla voidaan sanoa suurella todennäköisyydellä, että paketti riittää tavoitteen saavuttamiseksi.

– Näkemyseroja on sen osalta, miten arvioidaan eri toimien vaikuttavuutta.

Myös vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo painotti, että paketin on oltava vaikuttava.

– Sillä saadaan näytettyä suuntaa, kuinka tehdä Suomesta hiilineutraali. Kansalaiset tarvitsevat tietoa siitä, miten tämä vaikuttaa omaan arkeen, millaisia kannusteita on vaikkapa öljylämmityksestä luopumiseen. Sen tuki on ollut erittäin suosittua.

Ohisalon mukaan hallituksen on luotava ihmisille kannusteet ilmastotekoihin.

Keskustan mukaan paketti alkaa olla kasassa

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko sanoi neuvottelukokonaisuudesta, että ilmastoratkaisut näyttävät kaikkein vaativimmilta. Hänen mukaansa neuvottelut ovat edenneet hyvässä hengessä, mutta tiistai-iltana niihin tuli takapakkia.

– Minun arvioni mukaan se taso, johon hallitus on sitoutunut, on saavutettavissa tavalla joka perustuu enemmän kirittämiseen kuin kurittamiseen, Saarikko luonnehti neuvotteluasetelmia.

Hänen mukaansa Andersson ja Ohisalo kuvasivat tilannetta ihan oikein. Nyt on kysymys siitä, saavuttaako hallitus yhteisen näkemyksen tavasta, jolla hiilineutraaliuteen tähtäävät toimet ovat riittäviä ja uskottavia.

– Paketti itsessään alkaa kyllä olla kasassa. Meidän käsityksemme mukaan toimet ovat riittäviä ja uskottavia. Me voimme tehdä ratkaisuja, joissa ilmastonmuutos on myös talouskasvun kumppani, ei sen vastakohta. Ennen kaikkea näemme, että suomalainen maatalous ja metsät ovat ratkaisijan paikalla, eivät ongelmiamme.

Työllisyydessä tässä budjettiriihessä ovat Saarikon mukaan etualalla keinot, joilla nopeilla ratkaisuilla työvoimaa on enemmän saatavilla.

– Tämän riihen pääviesti on keskittyä siihen, mistä Suomi saa tuloja.Tuloja syntyy, kun yrityksillä menee hyvin ja ne satsaavat tulevaisuuteen ja työllistävät. Kiireisten ratkaisujen etsiminen on ollut kaikkein tärkein asia työllisyyskysymyksessä.

Pääministeri Sanna Marinin mukaan ei ole mitään syytä, miksi budjettiriihessä ei tulisi tänään valmista.