Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

”Budjettiriihessä on korkea aika korjata korkovähennysrajoitusten ilmeisimmät ongelmat: tasevapautus ja liian korkealle asetetut ylärajat.”

Finnwatch julkaisi torstaina uuden tutkimusraportin sähkönsiirtoyhtiöiden verovälttelustä. Finnwatchin vuosi sitten julkistaman raportin mukaan suurimpien sähkönsiirtoyhtiöiden verovälttely maksoi Suomelle 90 miljoonaa euroa vuosien 2015–2019 aikana.

Vuonna 2020 tilanne ei parantunut.

Viime vuonna Suomi menetti 10 miljoonaa euroa verotuloja Carunan verosuunnittelun takia, Finnwatch arvioi nyt.

– Verovälttely jatkuu niin kauan kunnes sen mahdollistava lainsäädäntö korjataan, sanoo Finnwatchin veroasiantuntija Saara Hietanen.

Finnwatchin mukaan ongelma ovat elinkeinoverolakiin sisältyvät korkovähennysrajoitukset. Niiden tehtävänä on kitkeä yritysten ulkomaille suuntautuvaa voitonsiirtoa, mutta lukuisten heikkouksien vuoksi ne eivät estä tehokkaasti verovälttelyä.

ILMOITUS

Korkovähennysrajoitusten keskeisimmäksi ongelmista Finnwatch nostaa tasevapautukseksi kutsutun poikkeussäännöksen, jonka nojalla yritys voi vapautua kokonaan korkovähennysrajoituksilta.

Caruna hyödyntää edelleen tätä lainsäädännön aukkoa. Tasevapautuksen nojalla Caruna saa vähennettyä verotuksessa sen omistajille maksettavat korot, jotka yltävät vuositasolla kymmeniin miljooniin euroihin. Korkoihin perustuvalla verosuunnittelulla yhtiö siirtää voitot veroparatiisina tunnettuun Hollantiin, minimoiden näin Suomeen maksettavan yhteisöveron.

”Hallitus luvannut, budjettiriihessä aika toimia”

– Hallitus on luvannut toimia korkovähennysrajoitusten korjaamiseksi. Budjettiriihessä on korkea aika lunastaa nämä lupaukset ja korjata korkovähennysrajoitusten ilmeisimmät ongelmat: tasevapautus ja liian korkealle asetetut ylärajat, sanoo Hietanen.

Carunan lisäksi Finnwatchin selvityksessä käsitellään sähkönsiirtoyhtiö Elenian rahoitusjärjestelyjä. Senkin kohdalla operatiiviseen konserniin kuuluvien yhtiöiden verotettavat tulokset saatiin vuosien ajan laskettua nollille osakaslainoille maksettavien korkeiden korkojen avulla.

Elenian operatiiviset yhtiöt ovat luopuneet aiemmin verosuunnittelussa käytetyistä konsernin sisäisistä lainoista, mutta konsernissa tehtyjen mittavien yritysjärjestelyjen seurauksena Elenialla on entistä laajemmat mahdollisuudet hyödyntää korkovähennysrajoitusten heikkouksia tulevaisuudessa.

Finnwatchin mukaan Eleniassa toteutettiin tilikauden 2020 aikana mittavat yritysjärjestelyt, joiden yhtenä keskeisenä tavoitteena oli sijoittajille suunnattujen tiedotteiden ja esitteiden mukaan operatiivisten yhtiöiden oman pääoman vahvistaminen sekä siitä varmistuminen, että konserni pystyy jatkossa hyödyntämään korkojen vähennysoikeutta entistä tehokkaammin. Järjestelyistä saavutettavien verohyötyjen arvioitiin nousevan yhteensä 100 miljoonaan euroon 10 vuoden aikana.