Jarkko Mänttäri

Pohjoismaiden teollisuustyöntekijöiden yhteenliittymä Nordic IN pitää vastuuttomina suomalaisten työnantajien toimia tes-toiminnan hajauttamisessa ja jopa lakkauttamisessa.

Metsäteollisuuden ja teknologiateollisuuden työnantajien toimet Suomessa ovat yhteenliittymän mukaan omiaan horjuttamaan luottamusta ja vaarantavat toimivat työmarkkina.

Pohjoismaat ovat järjestön mukaan monella mittarilla mitattuna menestystarinoita. Yksi tällainen tekijä järjestön mukaan on työmarkkinoiden vakaus, joka perustuu korkeaan järjestäytymisasteeseen ja työehdoista sopimiseen. Nordic IN korostaa, että neuvottelemalla on saatu aikaan ratkaisuja, joilla on torjuttu taloudellisia kriisejä.

Pohjoismainen yhteistyömalli edistää maiden hyvää kehitystä

Pohjoismainen yhteistyömallimme työnantajien, ammattiliittojen ja hallitusten välillä on järjestön mukaan osaltaan edistänyt maittemme hyvää kehitystä.

– Kuilut ovat kuitenkin lisääntymässä ja työmarkkinajärjestelmän kunnioittaminen ja tasapaino ovat vaarassa, Nordin IN sanoo Kööpenhaminassa keskiviikkona päättyneen Pohjoismaisen Foorumin kannanotossa.

ILMOITUS

Järjestö muistuttaa Maailmanpankin, OECD:n ja EU-komission puheenjohtajan lausunnoista, joissa viitataan korkean ammatillisen järjestäytymisen ja vahvan ammattiyhdistysliikkeen merkitykseen poliittisen vakauden ja hyvä taloudellisen kehityksen takeina.

Kansainvälisen ammattiyhdistysliikkeen Global Rights Index 2021 osoittaa, että pandemia on nyt lisännyt hyökkäyksiä työntekijöiden oikeuksia vastaan.

Nordic IN korostaa kannanotossaan myös ammattiliittojen merkitystä suotuisan ja oikeudenmukaisen vihreän siirtymän onnistumisesta.