IPS/Zadie Neufville

Karibialla tutkitaan, miten kiusankappaleesta saisi rahantuojan eli miten kammottavan hajuisista sargassolevistä voitaisiin jalostaa esimerkiksi kosmetiikkaa. Alueen valtioiden yhteinen kalatalousjärjestö on käynnistänyt Uuden Seelannin rahoituksella kolmivuotisen projektin sargassolevien hyödyntämiseksi.

Karibian saarivaltiot ovat viimeisen kymmenen vuoden aikana kärsineet sargassolevien lisääntyneestä rantautumisesta. Levät ovat aina olleet osa alueen luonnonjärjestystä, mutta nykyään niiden määrä on kasvanut hämmästyttäviin mittoihin. Syytä ei täysin tiedetä, mutta ihmisen aikaansaamalla vesien rehevöitymisellä ja ilmastonmuutoksella on osuutensa siihen.

Massiivisesti kukkivat levälautat haittaavat kalastusta ja turismia, eivätkä haitat ole pelkästään esteettisiä. Levät erittävät kaasuja, jotka aiheuttavat hengitysvaikeuksia ja oksentelua. Ne sisältävät myös arsenikin ja kadmiumin kaltaisia myrkyllisiä raskasmetalleja.

Alustavasti ajatuksena on kerätä levää avomereltä jo ennen kuin se saapuu saarille ekosysteemejä sekoittamaan ja rantoja saastuttamaan. Toiveissa on, että levästä saisi raaka-ainetta johonkin rahanarvoiseen. Projektin katsotaan onnistuneen, jos se synnyttää muutamia kaupallisesti hyödynnettäviä tuotteita, joita yksityiset yritykset haluavat valmistaa.

Englanninkielinen versio