Humanitaariseen kriisiin vastaaminen tarkoittaa järjestön mukaan muun muassa kiintiöpakolaisten määrän kasvattamista afganistanilaisille.

– Suomen on yhdessä muiden Euroopan maiden kanssa toimittava ja tarjottava nyt kaikki tukensa Afganistanin humanitaarisessa kriisissä. Pakolaisia ja evakkoja tulee auttaa paikan päällä antamalla hätäapua Afganistanissa ja sen naapurimaissa. Lisäksi Suomi ja Eurooppa voisivat nyt ottaa mallia Kanadasta ja sitoutua tuomaan akuutissa vaarassa olevia ihmisiä turvaan uudelleensijoitusjärjestelmän kautta. Unohtamatta jo Suomessa olevia afganistanilaisia ja heidän hätäänsä, sanoo Suomen Pakolaisavun toiminnanjohtaja Annu Lehtinen.

Väkivaltaisten konfliktien seurauksena lähes 400 000 afganistanilaista on joutunut pakenemaan kodeistaan kuluneen vuoden aikana, ja tuhannet siviilit ovat menettäneet henkensä. Viimeisin kriisi lisää kärsimystä. Vähemmistöjä, toimittajia, aktivisteja sekä virkahenkilöitä vainotaan, ja naisten asema uhkaa heikentyä dramaattisesti. Viimeisten 20 vuoden aikana naisten asemaa on myös Suomen tuella vahvistettu, ja nyt naisaktivistit ja muut tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia puolustaneet ihmiset ovat valtavan uhan alla.

Suomen Pakolaisapu listaa kolme tapaa, joilla pakenemaan joutuneita tulee auttaa. Niistä ensimmäinen on hätärahoituksen järjestäminen Afganistaniin.

Puute ruuasta, vedestä ja sairaanhoidosta

Järjestö muistuttaa, että väkivallan lisäksi paenneita uhkaa vallitseva koronapandemia, ennätyksellisen korkeat lämpötilat sekä akuutti puute ruuasta, puhtaasta vedestä, suojasta ja sairaanhoidosta. Pääkaupunki Kabuliin paenneista ihmistä suurin osa yöpyy kaduilla, hylätyissä varastoissa tai itse pystytetyillä turvattomilla leireillä. Arviolta vähintään 18 miljoonaa afganistanilaista on jo nyt välittömän humanitaarisen avun tarpeessa.

ILMOITUS

Perheenyhdisämisen helpottaminen on Pakolaisavun toinen vaatimus. Koronapandemian myötä perheenyhdistämiset ovat keskeytyneet lähes kokonaan. Perheenyhdistämisen prosessia tulisi järjestön mukaan helpottaa muun muassa etämenetelmiä kehittämällä. Perheenyhdistäminen on yksi turvallisimmista keinoista saada kansainvälistä suojelua.

Kolmas tapa auttaa on tarjota turvaa ja suojelua. Pakolaisten vastaanottamisessa on kyse ihmisoikeuksista, Pakolaisapu -järjestö korostaa.

– Suomen tulee tarjota turvaa suojelua tarvitseville afganistanilaisille Suomessa ja Suomen ulkopuolella. Suomen on nostettava pakolaiskiintiötä merkittävästi tai otettava vastaan haavoittuvassa asemassa olevia afganistanilaisia pakolaisia kiintiöiden ulkopuolelta. Suomen tulee muiden Euroopan maiden kanssa käynnistää haavoittuvassa asemassa olevien afganistanilaisten uudelleensijoitus esimerkiksi Kanadan mallin mukaisesti. Kanada on ilmoittanut käynnistävänsä laajan operaation, jonka myötä 20 000 afganistanilaista pääsevät turvaan Kanadaan kiintiöpakolaisjärjestelmän kautta, järjestön tiedotteessa todetaan..