Antti Yrjönen

Yrttiaho kanteli oikeusasiamiehelle: Potilaiden hoitoon pääsy Turun terveysasemille viivästynyt – terveydenhuoltolakia rikotaan.

Vasemmistoliiton turkulainen kansanedustaja Johannes Yrttiaho vaatii korjausta hoitoon pääsyyn Turussa. Hän toteaa, että terveydenhuoltolain mukainen hoitoon pääsy ei toteudu Turun kaupungin perusterveydenhuollossa.

Yrttiahon mukaan yksinomaan puhelin- ja verkkopalveluna järjestetty terveysasemien ajanvaraus ei pysty vastaamaan potilaiden yhteydenottoihin eikä aikaa lääkärille tai hoitajalle pystytä antamaan. Tilanne on jatkunut yhtäjaksoisena jo ainakin alkuvuodesta saakka.

– Vastaavia ongelmia on esiintynyt merkittävässä mitassa myös aiemmin, mutta nyt lainvastainen tilanne on ollut erityisen pitkäkestoinen, palvelut laajasti kattava ja siten poikkeuksellisen vakavasti ihmisten perusoikeuksia, henkeä ja terveyttä vaarantava, hän sanoo.

”Nyt lainvastainen tilanne on ollut erityisen pitkäkestoinen”.

– Vastaanottoaikaa hoitajalle tai lääkärille ei saa, lähetteitä ei saa, edes reseptejä ei pysty uusimaan. Myöskään hoitoa ei käytännössä saa niin kuin laki edellyttää.

Yrttiaho jätti asiata kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle.

ILMOITUS

Lain vastainen tila

Yrttiaho arvioi, että tilanne on terveydenhuoltolain vastainen.

– Koska puhelimella ja verkkoyhteydenotolla yhteyttä ei voida taata, ihmisiä on kehotettu saapumaan suoraan terveysasemalle. Myöskään paikan päällä palvelua ei ole voitu järjestää lain edellyttämällä tavalla, hän ihmettelee.

– Vain osa jonoon tulleista on saanut asiansa jollain tavalla käsittelyyn.

Hän paheksuu sitä, että Turun kaupunki on samaan aikaan sulkenut alueellisia terveysasemiaan ja keskittänyt niiden toimintaa kaupungin keskustan asemalle. Se tarkoittaa käytännössä, että terveysasemalle paikan päälle on vaikeampi päästä hoitoa jonottamaan ja vaatimaan.

– Monet palvelua tarvitsevat jättävät sitä kokonaan hakematta, ja ne, joilla on varaa, ostavat palvelut yksityisiltä palveluntarjoajilta, hän sanoo.

– Resurssit Turun kaupungin terveysasemilla eivät selvästikään ole riittävät ihmisten palvelemiseen ja heidän terveydestään huolehtimiseen.

Vastuulliset vastuuseen

Yrttiaho toteaa, että ongelmien taustalla ovat pitkään jatkuneet hoitajien ja lääkäreiden rekrytointivaikeudet, jotka kohdistuvat nimenomaan Turun kaupunkiin työnantajana.

– Lakisääteiset palvelut on järjestettävä heti, mutta tarvitaan myös palkkaohjelma, jolla rekrytointivaikeudet voitetaan pitkällä aikavälillä, hän vaatii.

Hän vaatii lisäksi selvitettäväksi Turun kaupungin hyvinvointitoimialan virkajohdon vastuut asiassa. Lisäsi hän muistuttaa siitä, että toimialan johto on viime vuosina joutunut vastaamaan useista rikkeistä ja puutteista: vanhuspsykiatrian G1 -osaston laiminlyönnit, vanhustenhoidon ympärivuorokautisten ostopalveluiden ja omien yksiköiden ongelmat, kotihoidon tilanne ja viimeisimpänä saattohoidon ostopalveluihin liittyneet rikosepäilyt, niin sanottu. Luotsi-tapaus.

Juttua korjattu 16.8. Jutussa mainittu vanhuspsykiatrian osasto oli G1, ei siis G2, joka jutussa aiemmin mainittiin.