Lehtikuva/Sari Gustafsson

Hoitotyötä tekevät joutuvat sietämään muun muassa seksuaalisesti latautuneita ehdotuksia ja rintojen puristelua.

Seksuaalinen häirintä ja seksuaaliväkivalta ovat yleisiä sosiaali- ja terveysalalla, selviää alan ammattijärjestö Tehyn jäsenilleen teettämästä kyselystä.

Kyselyyn vastanneista 30 prosenttia kertoi kohdanneensa uransa aikana seksuaalista häirintää työpaikoilla. 19 prosenttia kertoi kokeneensa seksuaalista häirintää viimeisen kolmen vuoden aikana. Vastaajista kuusi prosenttia kertoi kokeneensa työssään seksuaaliväkivaltaa.

Seksuaalinen häirintä kohdistui erityisesti alle 35-vuotiaisiin työntekijöihin, joista 45 prosenttia kertoi kokeneensa häirintää työuransa aikana.

Asiakkaat ja potilaat useimmiten häirinnän takana

Kyselyn mukaan seksuaalista häirintää koetaan yleisimmin asiakkaiden ja potilaiden taholta (85 prosenttia vastauksista). Toiseksi yleisimmin seksuaalista häirintää koetaan muiden työntekijöiden taholta (26 prosenttia).

ILMOITUS

Kyselyssä kartoitettiin vastausvaihtoehdoin, millaista seksuaalista häirintää ja seksuaaliväkivaltaa vastaajat olivat kokeneet työssään. Seksuaalisen häirinnän osalta kerrottiin useimmiten seksuaalisesti latautuneista puheista, vitseistä tai ehdotuksista. Yleisiä olivat myös seksuaalisesti vihjailevat eleet tai ilmeet sekä työntekijän vartaloa tai pukeutumista koskevat intiimit huomautukset.

Yleisimmät vastaajien kokemat seksuaaliväkivallan muodot olivat rintojen tai takapuolen puristelu sekä muu koskettelu.

Seksuaalinen häirintä korostuu sosiaalipalveluissa

Seksuaalinen häirintä on yleistä erityisesti sosiaalipalveluissa, joissa vastaajista 36 prosenttia oli kokenut häirintää ja 9 prosenttia seksuaaliväkivaltaa.

Vastausten valossa työntekijöihin kohdistuva seksuaalinen häirintä ja seksuaaliväkivalta ovat tyypillisiä myös vuodeosastolla, psykiatriassa, palveluasumisessa, kotihoidossa, vammaispalveluissa, ensihoidossa ja kuntoutusosastoilla.

Kyselyyn vastasi runsaat 4 000 tehyläistä. Vastanneista 90 prosenttia on naisia.

Vastaajat työskentelevät erikoissairaanhoidossa (44 prosenttia vastaajista), perusterveydenhuollossa (30 prosenttia), sosiaalipalveluissa (22 prosenttia) ja varhaiskasvatuksessa (4 prosenttia). Tehyn kyselyn toteutti Aula Research.