Lehtikuva/Emmi Korhonen

OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen ennustaa vaikeita sopimusneuvotteluja. Syksyllä vientialat neuvottelevat uusista sopimuksista, ja julkisen sektorin sopimusten voimassaolo päättyy alkuvuodesta 2022.

– Katsomme, ettei yleistä linjaa ole enää olemassa, kun työnantajat ajavat voimallisesti paikallista sopimista ja teollisuudessa rapautetaan keskitettyä neuvottelutoimintaa, Lukkainen toteaa OAJ:n tiedotteessa..

Koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan palkkatason jälkeenjääneisyys on Luukkaisen mukaan niin suurta, että sen korjaaminen kerralla on lähes mahdotonta. Siksi tarvitaan hänen mukaansa pitkäkestoista palkkaohjelmaa.

Talouskasvu ja työllisyyden paraneminen luovat Luukkaisen mukaan palkanmaksukykyä kansantalouteen.

– Siitä kuuluu korkeasti koulutetuille ja vastuullista työtä tekeville julkisen sektorin työntekijöille oma kohtuullinen osuutensa.

Kuntien varhaiskasvatuksen opettajat opetusalan sopimukseen

ILMOITUS

Syksy tuo suuren muutoksen opetusalan sopimusneuvottelutoimintaan. Varhaiskasvatuksen opettajat siirtyvät kunnan yleiseltä sopimusalalta (KVTES) kunnan opetusalan sopimukseen (OVTES). Näin varhaiskasvatuksen opetushenkilöstö siirtyy samaan neuvottelupöytään muiden opettajien rinnalle. Siirto koskee 18 000 työntekijää ja se tulee voimaan 1.9.2021.

– Siirtymä on merkittävä ja sen myötä varhaiskasvatuksen opettajien asema osana muuta opetusalan kenttää selkiytyy. Samalla se tuo näkyväksi sen, ettei julkisen sektorin naisvaltaisten alojen palkkaus ole vielä kohdallaan.

– Maisterikoulutuksen saaneen kohtuullisena vähimmäispalkkana voi pitää 3 000 euron kuukausipalkkaa. Esimerkiksi kaikki perusopetuksen opettajat ja etenkin varhaiskasvatuksen opettajat jäävät reilusti sen alle, Luukkainen muistuttaa.

Kunnan palveluksessa työnsä aloittavan varhaiskasvatuksen opettajan palkka on 2 419 euroa ja luokanopettajan 2 745 euroa.