Ilmaston ja vesistöjen kannalta kestävästi tuotetun ruoan pahin jarru on ruoantuotannosta vastaava maa- ja metsätalousministeriö.

Tehomaatalous on moniongelmainen asia tukineen, korvauksineen ja vesien rehevöitymisineen. Monet muistavat 1970-luvun voivuoriin johtaneen maidon ylituotannon. Voita vietiin muun muassa Australiaan, ja matkalla se muuttui Suomen hinnasta puolta halvemmaksi.

Ihmettelen yhä Euroopan unioniin liittymisemme huonoja ehtoja maataloudelle. Yhtenä neuvottelijana oli maataloustuottajien äänitorvena tunnetun keskustapuolueen pääministeri Esko Aho. Liittymisehtoja ei joko luettu tai niitä ei sisäistetty. Jos ehdot olisi luettu, liittymisehtoihin sisältyvä Natura 2000 -suojeluohjelma ei olisi nostattanut maanomistajien porua.

Nyt maatalous on lähes yrittäjävetoista. Pienet tilat ovat pudonneet pelistä ja tilakoot kasvaneet teollisiksi. Leveysasteellamme kasvuolosuhteet ovat ankarammat kuin Keski-Euroopassa.

Haluaisin syödä Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliiton (MTK) puhtaaksi mainostamaa kotimaista ruokaa. Kehuttu puhtaus kyseenalaistuu kun näkee peltojen lannoite- ja torjunta-ainesäiliöitä ja niiden sisällön levitystä pelloille. Säiliöiden etikettien lukeminen nostaa hiukset pystyyn. Torjunta-aineet ovat hävittäneet peltojen linnustoa ja niittykasvillisuutta sukupuuton partaalle. Ruiskaunokkiakin näkee nykyään lähinnä erään oikeistopuolueen logossa.

Vesistöjen rehevöityminen ja maaperän hiilivuoto ovat maatalouden ympäristöongelmia. On vastuutonta, ettei maa- ja metsätalousministeriö (MMM) puutu näihin. Itämeri rehevöityy, ja aiheuttaja selviää katsomalla peltomaisemaa. Pelto- ja salaojat laskevat suoraan vesistöihin lähes ilman riittäviä suojavyöhykkeitä. Ojat valuttavat vesiin maaperän ravinteita ja peltojen monien vuosikertojen lannoitteiden ja torjunta-aineiden jäämiä. Joet vievät ne meriin.

ILMOITUS

Suomessa olisi kaikki edellytykset tuottaa ruokaa ilman keinolannoitteita ja torjunta-aineita. Pohjoisen sijaintimme vuoksi kasvu on aromikasta ja ravintorikasta. Leveysasteellamme kasvit yhteyttävät kesällä yölläkin ja kasvukausi on lyhyt ja tiukka. Aromikkuus on helppo todeta vaikka maistamalla kotimaisen ja etelä-eurooppalaisen sipulin makua.

Ilmaston ja vesistöjen kannalta kestävästi tuotetun ruoan pahin jarru on ruoantuotannosta vastaava MMM.

Kotimainen luomutuotanto pitäisi nostaa maatalouden ykkösasiaksi ja tehdä siitä vientivaltti. Luomuviljelyssä lannoitus ja torjunta tehdään luonnonmukaisesti. Maaperää lepuutetaan jättämällä pellot määräajoin kesannolle nurmipeitteisiksi. Tämä ja luomukarjan laiduntaminen toimivat samalla hiilinieluna.

Ilmaston ja vesistöjen kannalta kestävästi tuotetun ruoan pahin jarru on ruoantuotannosta vastaava MMM. Ministeriön tavoitteet, rahoitus ja asenne ovat jämähtäneet 1960-luvulle keinolannoitteiden ja tuholaismyrkkyjen kulta-aikaan.

Juuri nyt on menossa EU:n yhteisen maatalouspolitiikan seuraavan rahoituskauden 2021–2027 kansallisen strategisen CAP-suunnitelman laatiminen. Rahoitusaikana tukiin käytetään 900 miljoonaa euroa EU:n rahoitusta ja 1 100 miljoonaa euroa Suomen kansallista rahaa.

Kaksikymmentä kansalaisjärjestöä ja yli tuhat kansalaista vaatii ministeri Jari Lepältä maatalouden tukien ympäristötavoitteiden parantamista. Kirjeessä esitetään, että ainakin 30 prosenttia Suomen maatalousmaan pinta-alasta olisi luomutuotannossa vuoteen 2030 mennessä.

Kirjoittaja on nokialainen eräopas ja luontokartoittaja.