Tuula Kärki

Kansan Uutisten kyselyyn vastanneista vasemmistoliiton puoluevaltuutetuista 16 pitää selkeästi hyvänä viime puoluekokouksen päätöstä siitä, että jatkossa puoluevaltuusto valitsee puoluesihteerin.

– Valtuusto on oikea taho tekemään valinnan, jotta politiikan ulkopuoliset ominaisuudet voidaan myös huomioida, Heini Liimatainen, Uusimaa, toteaa.

– Tehtävän sisältö edellyttää, että valitsijajoukko kykenee käymään avointa, vertailevaa ja kriittistäkin keskustelua hakijoiden osaamisesta, mikä ei ole aivan mahdollista puoluekokouksessa. Kun puoluevaltuusto valitsee puoluesihteerin, vähenee riski siihen, että puoluesihteeri valitaan sen perusteella, kenellä on suosituimmat tukijat ja paras retoriikka, Noora Tapio Pirkanmaalta analysoi.

– On olennaista, että puheenjohtajisto nauttii puoluekokouksen ja puolueen jäsenistön luottamusta. Puoluesihteerin kohdalla tämä side on heikompi, ja on tärkeämpää, että puoluesihteeri toimii tehokkaana organisaattorina ja toimeenpanijana, Helsingin piiriä edustava Eliel Kilpelä arvioi.

– Puoluevaltuusto voisi vielä delegoida valinnan puoluehallitukselle, Tatu Ahponen, Pirkanmaa, ehdottaa.

ILMOITUS

– Puoluevaltuusto on riittävän laaja elin valitsemaan puoluesihteeriä. Puoluehallitus olisi ollut liian pieni toimija tässä asiassa, huomauttaa Heidi Haataja, Pohjois-Pohjanmaa.

Kaventaa demokratiaa

Kahdeksan valtuutettua pitää päätöstä huonona. Sen arvioidaan kaventavan jäsendemokratiaa.

– Puoluesihteeri on koko jäsenistöllä töissä ja mahdollisimman laaja valitsijajoukko antaisi paremman selkänojan hänen toiminnalleen. Puoluevaltuuston valitessa puoluesihteerin on vaara ajautua tilanteeseen, jossa puoluesihteeri palvelee ennemmin puolue-eliittiä kuin koko jäsenistöä, Vesa Plath Savo-Karjalasta sanoo.

– Voin elää päätöksen kanssa, mutta suuremmalla äänestäjäpohjalla käydyt henkilövaalit kyllä elävöittävät mitä tahansa järjestöä, Mike Pohjola, Helsinki, toteaa.

Toisaalta kyllä, toisaalta ei

Seitsemän valtuutettua arvioi olevan liian aikaisena sanoa, toimiiko ratkaisu

– Aika näyttää. Puoluesihteerin rooli on muuttunut viime vuosina, ja rooli on yhä enemmän toimia organisaation johtajana eikä niinkään puoluepoliittisena toimijana. Toisaalta vallan ei tulisi keskittyä liikaa liian pienelle ryhmälle, vaan puoluekokouksella tulee yhä olla merkittävä rooli, Helsingin Marika Väisänen pohtii.

Samalla linjalla on Mira-Veera Auer, Helsinki

– Se, onko järkevää, että puoluesihteerin valitsee jatkossa puoluevaltuusto, riippuu siitä, minkälainen rooli puoluesihteerillä on. On ihan järkevää, että puoluekokous valitsee puoluesihteerin, mikäli hän on se taho, joka varmistaa työkseen, että kentän ääni välittyy puolueorganisaatiossa. Mikäli puoluesihteerin työ on olla lähinnä puoluetoimiston esihenkilö, puoluekokous ei ole oikea paikka valinnalle, hän toteaa.