Keskustelu EU:n metsäpolitiikasta käy kiivaana. EU-komission on tarkoitus esittää heinäkuussa muutoksia maankäyttöä ja metsiä koskevaan sääntelyyn, jotta se vastaa paremmin EU:n ilmastotavoitteisiin. Samaa viestiä odotetaan EU:n metsästrategialta.

Suomessa metsäteollisuus on lobannut EU:n metsiä koskevaa sääntelyä vastaan. Sen mielestä EU uhkaa Suomen metsätaloutta, joten muutoksia pitää jarruttaa.

Samalla metsäteollisuus maalaa itsestään kuvaa vastuullisen metsäpolitiikan ja työpaikkojen puolustajana.

Tämä ei pidä paikkaansa. Karu totuus on, ettei EU uhkaa suomalaista metsätaloutta, vaan ilmastonmuutos. EU:ta tai ei, ilmastonmuutos ja kiihtyvä luontokato ovat tosiasioita, joihin Suomen on reagoitava.

Ilmaston kannalta välttämättömien uudistusten jarruttaminen ei ole vastuullista metsäpolitiikkaa. Ilmastotoimet ovat välttämättömiä, jotta maapallo säilyy elinkelpoisena.

ILMOITUS

Metsät ovat merkittävä hiilinielu, jota tarvitsemme ilmastonmuutokselta suojautumiseen. Yhtä lailla tarvitsemme metsien monimuotoisuutta. Luonnon monimuotoisuus lisää ekosysteemien mahdollisuuksia sopeutua ilmastokriisin tuhoihin.

76 prosenttia Suomen metsäluontotyypeistä on uhanalaisia. Voiko kukaan väittää tällaisten lukujen valossa, että metsäteollisuutemme on kestävällä pohjalla?

Metsäteollisuuden ajama sääntelyn viivästyttäminen ei suojele työpaikkoja. Viivyttelemällä asianmukaisia toimia muutoksesta tulee vain rajumpi, vaikeampi ja kalliimpi kaikille. Harkitut toimet sen sijaan antaisivat mahdollisuuden siirtyä kestävään metsätalouteen reilusti niin, etteivät työntekijät jää tyhjän päälle ja alalle luodaan uusia ilmastokestäviä työpaikkoja.

Metsätaloutta voidaan tehdä tavalla, joka ottaa huomioon ilmaston, luonnon monimuotoisuuden ja työpaikat.

Kestävään metsätalouteen siirtyminen on mahdollista ja mahdollisuus, jos se tehdään oikein. Suomella on tilaisuus toimia tässä suunnannäyttäjänä.

Europarlamentaarikko

GUE/NGL