Lehtikuva/Mikko Kuussaari

Uutena tavoitteena lakiin on tulossa saamelaisten edellytykset ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan.

Ympäristöministeriö on lähettänyt tänään perjantaina esityksen uudeksi ilmastolaiksi lausuntokierrokselle. Uudistuksen tavoitteena on varmistaa, että Suomi saavuttaa hiilineutraaliuden vuonna 2035 Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisesti.

Lausuntoaika päättyy 6. syyskuuta.

Ehdotuksen perusteella lakiin lisättäisiin Suomelle tavoite olla hiilineutraali vuonna 2035. Lakiin sisällytettäisiin myös ilmastopaneelin suositusten mukaiset päästövähennystavoitteet: 60 prosentin päästövähennystavoite vuodelle 2030 ja 80 prosentin päästövähennystavoite vuodelle 2040, verrattuna vuoden 1990 päästöjen tasoon.

Voimassa olevaan ilmastolakiin sisältyvää vuoden 2050 tavoitetta päivitettäisiin siten, että päästövähennystavoite olisi 90 prosenttia vuoden 1990 tasosta, kuitenkin pyrkien 95 prosenttiin.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkosen mukaan ilmastolain uudistaminen takaa, että Suomi toimii päättäväisesti ilmastokriisin pysäyttämiseksi ja tekee osansa Pariisin sopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

– Hiilineutraaliustavoite 2035 kirjataan lakiin ja vahvistetaan näin koko Suomen tavoitteeksi. Lain päästövähennystavoitteet on asetettu tiedettä kuunnellen, Suomen ilmastopaneelin suositusten mukaan. Vuoteen 2030 mennessä tavoitellaan 60 prosentin päästövähennystä.

ILMOITUS

Maankäyttösektorilla on merkittävä rooli sekä päästöjen aiheuttajana että niiden hillitsemisessä. Suunnittelujärjestelmän keskeinen uudistus olisi se, että maankäyttösektori sisällytettäisiin ilmastolakiin. Maankäyttösektorin suunnitelmasta tulisi uusi ilmastolain mukainen suunnitelma.

Saamelaisten oikeudet uutena tavoitteena

Ilmastolain uudistuksen kuulemisten erityisenä kohderyhmänä ovat olleet saamelaiset sekä lapset ja nuoret, joita ilmastonmuutos koskettaa erityisellä tavalla.

Lain uutena tavoitteena olisi turvata osaltaan saamelaisten edellytykset ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan. Lisäksi perustettaisiin saamelainen ilmastoneuvosto, joka riippumattomana asiantuntijaelimenä vahvistaisi tietopohjaa ja tunnistaisi saamelaiskulttuurin edistämisen kannalta keskeiset seikat suunnitelmien valmistelussa.

Lapsia ja nuoria on kuultu säännöllisesti valmistelun aikana. Kesän aikana Nuorten Akatemia toteuttaa hankkeen, jossa 12–17-vuotiaat koostavat omia lausuntoja lakiehdotuksesta. Nuorten kuuleminen toteutetaan valtakunnallisesti erilaisten kesäleirien yhteydessä sekä oppilaitosyhteistyönä.