Lehtikuva/Vesa Moilanen

Puhemies Vehviläisen mukaan julkinen paine ei ole vaikuttanut kansliatoimikunnan päätökseen.

Eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen sanoo, että eduskunnan kansliatoimikunta on päättänyt esittää Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) virastaan hyllytetyn pääjohtajan Tytti Yli-Viikarin irtisanomista.

– Kansliatoimikunnan mukaan luottamus Tytti Yli-Viikarin edellytyksiin ja kykyyn toimia Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtajana on kokonaisuutena arvioiden hänen toimintansa johdosta romahtanut. Näin ollen hänen ei ole mahdollista jatkaa tehtävässään, Vehviläinen sanoo tiedotustilaisuudessa kansliatoimikunnan kokouksen jälkeen.

Esitys tarvitsee vielä eduskunnan täysistunnon hyväksynnän. Eduskunnassa yksittäinen kansanedustaja voi vielä tehdä kansliatoimikunnan esitykseen vastaehdotuksen. Jos se saisi kannatusta toiselta kansanedustajalta, äänestetään kahden eri ehdotuksen välillä.

Lain mukaan eduskunta ei saa irtisanoa virkasuhdetta virkamiehestä johtuvasta syystä, ellei syy ole erityisen painava.

Vehviläisen mukaan irtisanomisen perusteena olevat erityisen painavat syyt käyvät ilmi eduskunnan tarkastusvaliokunnan mietinnöstä.

ILMOITUS

– Tarkastusvaliokunta toteaa mietinnössään, että pääjohtaja on merkittävällä tavalla heikentänyt luottamusta Valtiontalouden tarkastusviraston oman talouden asianmukaisuuteen ja sisäisen valvonnan toimivuuteen ja vahingoittanut viraston julkikuvaa, Vehviläinen sanoo.

”Toiminta ei näytä ulospäin esimerkilliseltä”

Vehviläisen mukaan valiokunta katsoo, että nykytilanne on vakava ja viraston työnteon edellytykset ovat heikentyneet ja pääjohtajan tehtävässä hyvän hallinnon periaatteet ovat jääneet monelta osin toteutumatta.

– Toiminta ei näytä ulospäin esimerkilliseltä, eikä tällaista toimintaa voida pitää asianmukaisena, Vehviläinen sanoo.

Tarkastusvaliokunnan mukaan painavin syy pääjohtajan toiminnan arvioinnille on ollut tarve palauttaa kansalaisten ja eduskunnan luottamus tarkastusviraston toimintaan.

Vehviläisen mukaan kansliatoimikunnan päätös oli yksimielinen. Hänen mukaansa kansliatoimikunnan toimintaan ei vaikuttanut julkinen paine, vaan se pyrki pikemminkin laittamaan julkista keskustelua syrjään.

Vehviläinen sanoo, että kansliatoimikunta teki päätöksen asiantuntijalausuntojen ja tarkastusvaliokunnan mietinnön pohjalta, ei julkisuudessa olleiden tietojen pohjalta.

Eduskunnan hallintojohtaja Pertti Rauhio sanoo, että Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtajan irtisanomissuoja on varsin korkea, mutta nyt täyttyvät erityisen painavat perusteet irtisanomiselle. Hän lisää, että eduskunnan täysistunnon päätös ei ole hallintopäätös, josta voi tehdä valituksen.

Yli-Viikari: Juridisia edellytyksiä irtisanomiselle ei ole

VTV:n rahankäyttö ja tarkastustoiminta ovat olleet esillä mediassa viime kuukausina. Huomiota on kiinnitetty esimerkiksi virastaan hyllytetyn Yli-Viikarin edustuskuluihin.

Eduskunnan kansliatoimikunta kuuli Yli-Viikaria asiasta ennen juhannusta. Yli-Viikari sanoi tuolloin, ettei juridisia perusteita irtisanomiseen ole.

Eduskunnan tarkastusvaliokunta linjasi toissa viikolla, että Yli-Viikarin toiminta on merkittävällä tavalla heikentänyt luottamusta viraston toimintaan. Valiokunta kiinnitti huomiota muun muassa pääjohtajan laskutukseen liitettyjen matka-asiakirjojen puutteellisuuteen ja yksittäisiin laskutusepäselvyyksiin.

Lisäksi poliisi tutkii Yli-Viikarin toimia lentopisteisiin ja tämän tekemään työsopimukseen liittyen. Yli-Viikari on kiistänyt syyllistyneensä rikoksiin, joista häntä epäillään.

Vehviläiseltä kysyttiin tiedotustilaisuudessa, onko kansliatoimikunta saanut selvitystä lentopisteiden käytöstä. Vehviläisen mukaan kansliatoimikunta ei ole saanut asiasta selvitystä, eikä Yli-Viikari ole avannut asiaa kuulemisessa.