Emma Grönqvist

EU:n ilmastolain kirjaukset eivät ole riittäviä, mutta nyt vastuullista politiikkaa on katsoa asiaa laajemman kokonaisuuden kannalta. Lain kaatuminen hidastaisi merkittävästi EU:n ilmastopäätöksiä, sanoo europarlamentaarikko Silvia Modig (vas.).

Euroopan parlamentti äänestää torstaina EU:n ilmastolain lopullisesta hyväksymisestä. Parlamentti ja EU:n neuvosto pääsivät alustavaan sopuun laista huhtikuussa.

– Suomessa EU:n ilmastolaista on keskusteltu yllättävän vähän, vaikka kyse on merkittävästä ja historiallisesta asiasta: ensimmäisestä yhteisestä ilmastolaista koko EU:lle, Modig ihmettelee.

Hän muistuttaa, että Euroopan unionin tavoite olla hiilineutraali viimeistään vuonna 2050. Tämä kirjataan nyt sitovasti lakiin. Ilmastolakiin nojataan myös kaikki tuleva EU:n lainsäädäntö ja ilmastopäätökset.

Euroopan komissiolta odotetaan heinäkuun puolivälissä valtavaa ilmastolakipakettia, joka käynnistää muutosten käytännön toteuttamisen.

– Läpi lain kulkee vaatimus nojata EU:n tulevat päätökset tieteelliseen neuvoon ja Pariisin ilmastosopimuksen sitoumuksiin. Ilmaston näkökulmasta tämä on merkittävä asia.

Tiukempia kirjauksia olisi tarvittu

Ilmaston kannalta lain olisi Modigin mielestä pitänyt sisältää tiukempia kirjauksia.

ILMOITUS

– On paradoksaalista, että itse lakiin ei saatu kirjattua tieteen mukaista päästövähennystavoitetta vuodelle 2030. Vähennystavoitteeksi kirjattiin nyt 55 prosentin nettotavoite, johon lisättiin hiilinielujen kasvattaminen. Tämä tarkoittaa alle 53 prosentin todellista vähennystä päästöihin, kun tieteellisen neuvon mukaan luvun pitäisi olla vähintään 67 prosenttia.

Riittämätön tavoite vuodelle 2030 tarkoittaa Modigin mukaan sitä, että välitavoitetta on korjattava voimallisesti ylöspäin matkan varrella.

– Ja tämä on kaikille vaikeampaa ja kalliimpaa. Työpaikkojen ja investointien kannalta olisi ollut parempi valita ennakoitava polku tuleville vuosille, Modig sanoo.

Hän ilmoittaa aikovansa äänestää ilmastolain puolesta.

– Lain kirjaukset eivät ole riittäviä, mutta nyt päämäärä, eli hiilineutraalius viimeistään 2050, on tärkein. Vastuullista politiikkaa on katsoa asiaa laajemman kokonaisuuden kannalta.

Ei aikaa poliittisiin pikavoittoihin

– Neuvottelut parlamentin ja neuvoston kesken olivat erittäin vaikeat. Lain kaataminen merkitsisi uusia pitkiä neuvotteluja, jotka eivät todennäköisesti toisi parempaa lopputulosta, pikemminkin toisinpäin. Euroopan komissiolta odotetaan heinäkuun puolivälissä valtavaa ilmastolakipakettia, joka käynnistää muutosten käytännön toteuttamisen. EU:n tärkeät ilmastopäätökset lykkääntyisivät usealla vuodella. Käsillä on ilmastokriisi, meillä ei ole aikaa poliittisiin pikavoittoihin tai vitkutteluun, Modig sanoo.

Jotta EU pääsee vuoden 2050 hiilineutraaliustavoitteeseen, on tehtävä rakenteellisia muutoksia. Euroopan komissiolta odotetaan heinäkuun puolivälissä valtavaa ilmastolakipakettia, joka käynnistää muutosten käytännön toteuttamisen. Uudistuksia on tulossa useille sektoreille, esimerkiksi päästökauppaan ja maankäyttöön.

Silvia Modig on Euroopan parlamentin ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan jäsen ja vasemmistoryhmän neuvottelija ilmastolakineuvotteluissa.