Lehtikuva/Markku Ulander

Työttömiä työnhakijoita oli toukokuussa 30 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten.

Vuosi sitten pelättiin koronan romahduttavan Suomen työllisyyden ja aiheuttavan uuden suurtyöttömyyden. Näin ei käynyt. Tilastokeskuksen tänään julkistaman työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli toukokuussa 138 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömiä puolestaan oli 25 000 vähemmän kuin vuoden 2020 toukokuussa eli 275 000.

Työllisyysasteen trendiluku oli 71,6 prosenttia ja työttömyysasteen trendiluku 7,6 prosenttia. Edellisen hallituksen aikana työllisyysaste nousi parhaimmillaan 72,6 prosenttiin. Nykyisen hallituksen työllisyystavoite on 75 prosenttia. Keskuskauppakamarin laskurin mukaan se on nyt 110 000 työllisen päässä.

Työ- ja elinkeinoministeriön erityisasiantuntija Liisa Larja havainnollisti hyvää työllisyyskehitystä julkaisemalla Twitterissä kuvion, jossa työllisyyttä verrataan kuukausi kuukaudelta edelliseen vuoteen. Toukokuussa työllisyys oli jo vuoden 2019 yläpuolella eli parempi kuin nykyisen hallituksen hallitusneuvottelujen aikana.

Perinteinen nousukauden merkki on myös työttömyyden kasvu, kun työvoiman ulkopuolella olevat alkavat etsiä töitä. Näin työvoiman määräkin on Suomessa ennätyskorkealla vuoden 2011 jälkeen, yli 2,8 miljoonaa. Vuoden takaisesta työvoiman määrä nousi 4,1 prosenttia ja työvoiman ulkopuolella olevien määrä laski lähes 9 prosenttia.

STTK:n pääekonomisti Patrizio Lainà kuvaa työllisyyskehitystä vauhdikkaaksi palautumiseksi. Työllisiä on viime toukokuuhun verrattuna 5,6 prosenttia enemmän ja työttömiä työnhakijoita yli 30 prosenttia vähemmän.

ILMOITUS

Myös lomautukset ovat kovassa laskussa. Kokoaikaisesti lomautettuja oli toukokuussa 41 200, mikä on 12 700 vähemmän edelliseen kuukauteen verrattuna.

Keskuskauppakamarin pääekonomistin Mauri Kotamäen mukaan lomautettujen määrä on silti viisinkertainen normaalitilanteeseen verrattuna. Kaikki työntekijät eivät ole vielä päässeet palaamaan työpaikoilleen.

Työ- ja elinkeinotoimistoissa sekä kuntakokeiluissa oli toukokuun 2021 lopussa kaikkiaan 301 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 132 000 pienempi kuin edellisen vuoden toukokuussa.