Lehtikuva/Jaakko Avikainen

Liittokokous päätti sääntömuutoksista, joilla turvataan liiton luottamusmiesten asema työehtosopimusneuvotteluissa myös uudessa tilanteessa.

Torstaina koolla ollut Paperiliiton liittokokous päätti sääntömuutoksista, joilla turvataan liiton luottamusmiesten asema työehtosopimusneuvotteluissa. Sääntömuutos tehtiin, koska paperiteollisuuden seuraavat työehdot neuvotellaan yrityskohtaisesti. Muutos oli vastaus Metsäteollisuus ry:n viime syksynä tekemään päätökseen irtautua valtakunnallisen sopimuksen tekemisestä.

Paperiliiton 23. liittokokous pidettiin Helsingissä ja etäyhteyksillä.

Paperiliiton tavoitteena on sopia työehtosopimukset paperiteollisuuden työpaikoille hyvissä ajoin. Suunnitelma on, että kaikki sopimukset ovat valmiit marraskuun lopussa.

Jatkokaudelle valittu puheenjohtaja Petri Vanhala sanoi, että aikaa ei ole syytä hukata, kun markkinatkin käyvät kuumina.

Paperiteollisuuden nykyinen työehtosopimus on voimassa 31.12.2021 saakka.

ILMOITUS

Kokousedustajat käyttivät odotetusti eniten puheenvuoroja tulevasta työmarkkinakierroksesta. Edustajat toivat esiin huolen siitä, onko yhteiskunnassa laajasti ymmärretty, mitä sopimisen sirpaloituminen yrityksiin viime kädessä tarkoittaa: työehtosopimusten määrä lisääntyy ja levottomuus työmarkkinoilla voi kasvaa.

Huolta vientiteollisuuden palkansaajissa aiheuttaa myös se, jääkö niin sanottu Suomen malli toteutumatta.

– Osalla työnantajista tuntuu olevan voimakas halu nujertaa Paperiliitto ja sitä kautta koko ay-liike. Samaa linjaa vetää myös osa maan poliittisista päättäjistä, totesi Vanhala.

Vanhala painotti puheessaan sopimisen merkitystä ja muistutti, että liitto on ollut luomassa sopimusjärjestelmää 115 vuotta ja tähän perustuu vahvasti liittokokouksen yksimielinen kanta: Paperiliitto neuvottelee jäsentensä työehdot.