Antti Yrjönen

Uusi laki tavoittelee kierrätyksen lisäämistä.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Mai Kivelä ennustaa, että uusi jätelaki tulee muuttamaan lyhyessä ajassa suhtautumisemme roskaan ja tämä kehitys tapahtuu lähes huomaamatta.

Vaikka kierrätysasteen kasvattamisesta ja jätelain uusimisessa on kyse isosta muutoksesta kaikkien arkeen Kivelä uskoo ihmisten ja yritysten omaksuvan uudet käytännöt nopeasti ja kitkatta.

– Tässä uudistuksessa on kyse kierrätysasteen nostamisesta, mikä on välttämätön osa ympäristökriisin hillitsemistä ja hallituksen uskottavaa ympäristöpolitiikkaa. On koko yhteiskunnan etu, että aidosti kestävään kiertotalouteen pohjaavaan yhteiskuntamalliin siirrytään mahdollisimman nopeasti, Kivelä sanoo.

”Uudistuksessa on kyse kierrätysasteen nostamisesta”.

65 prosenttia

Uuden jätelain tavoitteena on, että yhdyskuntajätteestä valmisteltaisiin uudelleenkäyttöön tai kierrätettäisiin 65 painoprosenttia vuonna 2035.

Uusi jätelaki myös laajentaa tuottajavastuuta ja velvoittaa pakkausten tuottajat ja kunnat sopimaan yhteistoiminnasta jätehuollossa. Tähän pyritään erityisesti jätteen haltijoiden ja pakkausten tuottajien nykyistä selvästi tiukemmilla erilliskeräysvelvoitteilla.

ILMOITUS

Lisäksi jätteitä ammattimaisesti kerääviä velvoitetaan edistämään jätteiden uudelleenkäytön valmistelua. Näin saadaan paitsi kierrätettävä materiaali kerättyä, myös kysyntää saman materiaalin uusiokäytölle. Tämä on kiertotalouden toimivuuden kannalta välttämätöntä.

Uusia työpaikkoja

Kunnan järjestämisvastuulla olevien erilliskerättävien jätteiden kuljettamisen osalta siirrytään kunnan keskitetysti järjestämään jätteenkuljetukseen.

Myös esimerkiksi tekstiilijätteen alueellinen vastaanotto alkaa viimeistään vuonna 2023.

– Tämä on hyvä uutinen, samoin kuin jätealan kasvu kiertotalouden laajentumisen luomien työpaikkojen myötä. Erilliskeräysvelvoitteiden arvioidaan tuovan alalle vähintään 500 henkilötyövuotta lisää, iloitsee Kivelä.

Oppositio on kuitenkin vastustanut erilliskerättävien jätteiden siirtämistä kuntien järjestämään jätteenkuljetukseen. Aiemmin asukas tai taloyhtiö on voinut järjestää jätteiden kuljetuksen itse.

Päätös on saanut osakseen voimakasta vastustusta oppositiossa. Sekä Perussuomalaiset että kokoomus jättivät viime viikolla asiasta valmistuneeseen eduskunnan ympäristövaliokunnan mietintöön siitä vastalauseen. Niiden mukaan kaksoisjärjestelmän purkaminen rankaisee alan yrittäjiä ja heikentää asiakkaiden valinnanvapautta.