Antti Yrjönen

Laadukas varhaiskasvatus on erityisen tärkeää niille lapsille, joiden elämässä on useampi riskitekijä, kuten vanhempien matala koulutustaso, erityisen tuen tarve tai vieraskielisyys.

Helsingissä tulevaisuudessa myös turvapaikanhakijoiden lapset saavat oikeuden osallistua varhaiskasvatukseen. Kaupunginvaltuusto keskusteli ja päätti asiasta yksimielisesti keskiviikkona.

Päätös pohjautuu Dan Koivulaakson (vas.) aloitteeseen.

Turvapaikkaprosessi saattaa kestää vuosia. Nyt tehdyn päätöksen mukaan ei ole lasten, perheiden tai yhteiskunnan etu, että lapsi ei tuona aikana pääse osallistumaan varhaiskasvatukseen.

– Upeaa, että valtuusto asettui yksimielisesti kannattamaan lapsen oikeuksien toteutumista ja lapset saavat oikeuden varhaiskasvatukseen Helsingissä. Tämä myös auttaa lapsia heidän myöhemmällä koulupolullaan, Koivulaakso sanoo.

Hän totesi aloitteessaan, että laadukas varhaiskasvatus on erityisen tärkeää niille lapsille, joiden elämässä on useampi riskitekijä, kuten vanhempien matala koulutustaso, erityisen tuen tarve tai vieraskielisyys. Varhaiskasvatuksen laadun vahvistaminen ja osallistumisasteen nostaminen on tärkeää tasa-arvolle. Mitä varhaisemmin lapsi oppii suomen tai ruotsin kielen ja pääsee osaksi yhteisöä sen helpompaa hänen myöhempi oppimisensa on.

Kaupunginvaltuusto yhtyi sosiaali- ja terveyslautakunnan sekä kasvatus ja koulutuslautakunnan näkemykseen siitä, että kansainvälistä suojelua hakevien perheiden lapsille myönnetään oikeus varhaiskasvatukseen tilanteissa, joissa varhaiskasvatukseen osallistuminen on lapsen edun mukaista.

Turvapaikanhakijalasten oikeus varhaiskasvatukseen on perusteltua myös tasa-arvon edistämisen näkökulmasta.