Antti Yrjönen

Aloite on kansallisestikin merkittävä, sillä samankaltaista ilmastovaikutusten arviointia markkinaehtoisen mainonnan osalta ei aikaisemmin ole Suomessa sovellettu.

Helsinki huomioi tulevissa ulkomainontaa koskevissa kilpailutuksissaan ulkomainonnan ympäristönäkökohdat ja kannustaa siten mainoslaiteyrityksiä tekemään ympäristöystävällisempiä valintoja.

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti asiasta keskiviikkona Mai Kivelän aloitteen pohjalta. Päätös syntyi äänin 55–25.

Aloitteen taustalla on Helsingin kaupungin sitoutuminen ilmastokriisin ratkaisemiseen ja hiilineutraaliustavoite vuonna 2035. Aloitteessa vaaditaan kaupungilta toimia niillä toimialoilla, joissa sillä on itsestään selvää päätäntävaltaa.

”Helsingin kaupunki on sitoutunut ilmastokriisin vastaiseen taisteluun. Toimet menettävät merkitystään, kun kaupunki samanaikaisesti vuokraa ulkomainontapaikkoja markkinoinnille, jolla pyritään lisäämään ilmastohaitallisten tuotteiden ja palveluiden kuluttamisen lisäämiseen”, aloitteessa sanotaan.

Vasemmistoliiton mukaan Helsingin päätös on kansallisesti merkittävä, sillä samankaltaista ilmastovaikutusten arviointia markkinaehtoisen mainonnan osalta ei aikaisemmin ole Suomessa sovellettu.

Kivelän mielestä aloitteen hyväksyminen on mahtavaa.

– Ilmastotoimia ei ole liikaa ja uusia avauksia tarvitaan. Ympäristökriisiä ei voida ratkaista jos ylikulutukseen ei puututa. Kulutuksen liittyviä päästöjä on tietoisesti laskettava, ei mainostettava. Toivon, että ilmastohaitalliseen mainontaan puututaan muuallakin, hän sanoo.