Lehtikuva/Eija Kontio

Ministeri Krista Kiurun mukaan kotihoidon käynnin pituus ei voi olla riippuvainen siitä, mitä ehditään tehdä.

Ikäihmisten palveluiden uudistaminen otti askeleita eteenpäin, kun asiaa koskeva lakiluonnos lähti tänään lausunnolle. Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) sanoi tiedotustilaisuudessa, että tavoitteena on tehdä kotihoidon palvelusuunnitelmasta ja siinä luvatuista palveluista sitovampia.

Kiurun mukaan palvelusuunnitelmapäätöksen pitäisi olla enemmän virallinen dokumentti siitä, mitä henkilö kotihoidossa saa, eikä siitä pitäisi saada laistaa. Lain pitäisi ministerin mukaan turvata paremmin myös se, että henkilökuntaa on riittävästi eikä kotihoidon käynnin pituus voi riippua mistään muusta kuin siitä, minkälaisen palvelusuunnitelman päätöksen mukaiset palvelut on ihmiselle annettu. Käynnin pituuden ei pitäisi olla riippuvainen siitä, mitä palveluita ehditään toteuttaa.

Uudistuksen tavoitteena on varmistaa, että iäkkäät henkilöt voivat elää kodissaan turvallisesti sekä saavat tarpeidensa mukaiset kotiin annettavat palvelut. Nykyinen kotipalvelu ja kotisairaanhoito yhdistettäisiin kotihoidoksi ja tukipalvelut erotettaisiin omaksi palvelumuodokseen.

Jatkossa kotihoitoa olisi järjestettävä henkilön tarpeen mukaan kaikkina vuorokauden aikoina, myös öisin. Ympärivuorokautiset turvapalvelut olisivat osa tukipalveluja, ja niiden toteuttamiselle säädettäisiin yhtenäiset laatuvaatimukset.

Ministeriön mukaan kotiin annettavien palvelujen uudistus hyödyttäisi muitakin kuin iäkkäitä ihmisiä, kuten omaishoidon asiakkaita ja lapsiperheitä.

ILMOITUS

Lapsiperheiden nykyistä subjektiivista oikeutta kotipalveluihin vahvistettaisiin nostamalla tämä oikeus omaksi pykäläkseen.

Palvelu- ja hoiva-asumista

Asumispalveluissa merkittävimmät muutokset koskisivat tavallista palveluasumista sekä tehostettua palveluasumista, jota kutsuttaisiin jatkossa hoiva-asumiseksi.

Palveluasumiseen pääsisivät ne henkilöt, jotka tarvitsevat palvelujen lisäksi soveliaan asunnon, mutta eivät voi itse sitä järjestää heikentyneen toimintakykynsä takia. Kunnalla olisi velvollisuus järjestää henkilön asuminen yhteisöllisyyttä tukevassa, turvallisessa ja esteettömässä asuinympäristössä. Palvelut järjestettäisiin erikseen kotihoitona ja tarvittaessa muina sosiaalipalveluina.

Hoiva-asumista järjestettäisiin henkilöille, jotka tarvitsevat jatkuvaa huolenpitoa tai vaativaa ammatillista hoitoa päivittäin ja ympäri vuorokauden. Iäkkäille ihmisille ei enää saisi järjestää pitkäaikaista laitoshoitoa sosiaalihuollon laitosyksiköissä.