Antti Yrjönen

Sosiaali- ja terveysvaliokunta toteaa mietinnössään, että ehdotetulle uudistukselle voidaan kiistatta katsoa olevan painava yhteiskunnallinen ja perusoikeuksien toteutumiseen kiinnittyvä tarve.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta puoltaa 21 hyvinvointialueen ja viiden yhteistyöalueen perustamista. Valiokunta antoi tänään mietintönsä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta. Sitä voi pitää historiallisena. Sote-uudistus toteutuu vihdoinkin.

Ensimmäisen käsittelyn keskustelu käydään eduskunnassa jo huomenna keskiviikkona ja lopullinen sinetti sote-uudistuksen toteutumiselle laitetaan ensi viikolla.

Vasemmistoliiton kansanedustajan ja eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenen Hanna Sarkkisen mukaan sote-uudistus on iso nytkähdys oikeaan suuntaan sosiaali- ja terveydenhuollon ongelmien korjaamisessa.

– Tämä hallitus toteuttaa vihdoin sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen. Uudistuksella pyritään turvaamaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut jokaiselle, kaikkialla Suomessa. Keskiössä on julkisten palvelujen varaan rakentuva uudistus, joka ei syrjäytä tai valikoi tulotason, varallisuuden tai aseman perusteella, Sarkkinen sanoo.

Uudistus tarvitaan, koska väestö ikääntyy, terveyserot ovat kasvaneet ja kunnat eivät yksin kykene kantamaan sote-palveluiden järjestämisvastuuta. Vain noin neljäsosa kunnista pystyy järjestämään edes perustason palvelut itsenäisesti.

ILMOITUS

Sarkkinen kertoo, että tulevaisuudessa kun sama taho vastaa perus- ja erikoistason hoidosta, syntyy kannustin panostaa peruspalveluihin ja hoitaa vaivat mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

– Parantamalla terveyskeskusten palveluja voidaan ennaltaehkäistä erikoissairaanhoidon tarvetta. Sama pätee sosiaalipalveluihin; ennaltaehkäisy ja nopea apu on halvempaa ja inhimillisempää, kuin raskaammat palvelut.

Ensi kertaa rajat sote-palveluiden yksityistämiselle

Aluetason hallinto, johon uudistus perustuu, on jo olemassa. Valtaosa kunnista on jo hakeutunut erilaisiin yhteenliittymiin sote-palveluiden turvaamiseksi ja erikoistason palvelut sekä pelastuspalvelut ovat jo alueellisesti järjestetty kaikkialla Suomessa.

Sarkkisen mukaan sote-uudistus yksinkertaistaa järjestelmää ja tuo aluetason hallinnon nyt suoran demokratian piiriin.

– Julkisen vallan on kyettävä turvaamaan kansalaisten tarvitsemat sosiaali- ja terveyspalvelut kaikissa tilanteissa. Meille vasemmistoliitossa on tärkeää, että ensimmäistä kertaa laitetaan rajat sote-palveluiden yksityistämiselle. Kaikkea ei voi jatkossa ulkoistaa ja julkisen järjestäjän oltava aina kuskin paikalla.

Riittävät palvelut matalalla kynnyksellä

Sosiaali- ja terveysvaliokunta toteaa mietinnössään, että ehdotetulle uudistukselle voidaan kiistatta katsoa olevan painava yhteiskunnallinen ja perusoikeuksien toteutumiseen kiinnittyvä tarve. Nykyinen pirstaleinen palvelurakenne ei sen mukaan pysty enää vastaamaan väestön palvelutarpeeseen yhdenvertaisesti, laadukkaasti ja kustannusvaikuttavasti.

Valiokunta korostaa uudistuksen tavoitetta yhdenvertaisuuden edistämisestä sekä alueellisesti että yksilötasolla siten, että jokainen saisi riittävät ja yksilöllisiä tarpeitaan vastaavat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut matalalla kynnyksellä.

Myös peruspalvelujen vahvistamisen tavoite on väestön hyvinvointi- ja terveyserojen kaventumisen näkökulmasta keskeistä.