IPS/Jamila Akweley Okertchiri

Etäopetus ei tavoita kaikkia syrjäseutujen köyhiä.

Koronavirus sulki länsiafrikkalaisen Ghanan koulut lähes vuodeksi, ja varsinkin tytöt kärsivät sulun seurauksista. Moni tyttö on jäänyt palaamatta koulunpenkille, vaikka opetusta annetaan taas.

Wa Eastin alueella asuva lukiolainen Muniratu Adams, 17, kuuluu niihin onnellisiin, jotka palasivat kouluun tammikuussa.

– Se oli vaikeaa. Kotona ollessani en uskonut, että voisin vielä päästä kouluun, Adams sanoo.

– Opinnoille ei jäänyt aikaa, koska kotona oli niin paljon töitä. Lisäksi jouduin auttamaan viljelyksillä, jotta saimme ruokaa perheelle. Kun lopulta pääsin kirjojen ääreen, kukaan ei ollut tukenani, hän selittää.

– Meillä ei ole radiota tai televisiota kotona, joten olin ennen koulun sulkemista tekemieni muistiinpanojen varassa. Myöhemmin sain kännykän, jonka avulla pystyin osallistumaan etäopetukseen, Adams jatkaa.

ILMOITUS

Sulun piirissä liki 10 miljoonaa

Koulut pantiin kiinni 31 miljoonan asukkaan Ghanassa viime vuoden maaliskuussa, kun korona alkoi levitä. Sulku ulottui päiväkodeista lukioihin, mikä kattoi noin 9,2 miljoonaa lasta ja nuorta. Kotiin jäi myös puoli miljoonaa korkea-asteen opiskelijaa. Opinahjot avattiin tänä vuonna tammikuun puolivälissä.

Sulusta kärsivät erityisesti heikoimmat, kuten huonosti opinnoissaan menestyneet ja vammaiset oppilaat, joista monen koulutie tyssäsi tähän.

Unicefin tilasto kertoo, että kaikki Ghanan lapset eivät olleet koulussa ennen koronapandemiaakaan tai he olivat opinnoissaan pahasti jäljessä ikäryhmänsä tasosta. Heidän osuutensa 5–11-vuotiaista oli 17 prosenttia, 12–14-vuotiaista 51 prosenttia ja 15–17-vuotiaista yli 83 prosenttia.

Etäopetusta oli annettu Ghanassa aiemminkin, ja valtio toteutti koronasulun aikana Maailmanpankin tuella reilun 12 miljoonan euron etäopetushankkeen, joka hyödynsi sähköisiä välineitä mutta levitti myös painettua oppimateriaalia.

– Kaikkein syrjäytyneimmät lapset – maaseudun köyhien ja vaikeasti tavoitettavien yhteisöjen asukkaat ja erityisesti tytöt – eivät ehkä hyötyneet tarjotuista mahdollisuuksista, opetusministeriön pääjohtaja Benjamin Kofi Gyasi myöntää.

African Education Watch -järjestön toiminnanjohtaja Kofi Asare vahvistaa, että pandemia on tuonut lisää koulupudokkaita. Hän penää Ghanan valtiolta uusia toimia heidän auttamisekseen.

– Opetus on palannut luokkiin, mutta voin varmuudella sanoa, että menetimme paljon oppilaita koulujen pitkän koronasulun vuoksi, hän vakuuttaa.

Lukiolainen Muniratu Adams vahvistaa näkemyksen kokemuksellaan:

– En ole nähnyt osaa ystävistäni sen jälkeen, kun koulu taas alkoi tammikuussa. En tiedä, aikovatko he palata.

Englanninkielinen versio