Marketta Semi os. Syrjälä syntyi Jurvassa 11.11.1939 ja kuoli sairauden uuvuttamana Vaasassa 18.5.2021.

Hän oli jo heti nuorena omistautunut asioille, joiden avulla hän uskoi ja toivoi maailmasta parempaa paikkaa kaikille.

Hän toimi aktiivisesti vasemmistolaisessa nuorisoliikkeessä, josta nousi pikkuhiljaa vaikuttamaan monenlaiselle tasolle yhteiskunnassa.

1960-luvulta asti hän vaikutti Vaasan kunnalliselämään ja tuli valituksi kaupunginvaltuustoon, jossa vaikutti yli 20 vuotta. Koko sen ajan ja paljon vielä pidempäänkin hän teki työtä sosiaalilautakunnassa. Hänen sydämensä oli aina apua tarvitsevien, yhteiskunnan heikoimpien ihmisten puolella.

Perheen piti sopeutua siihen, että äiti oli paljon kokouksissa.

Marketta oli myös Tradekan, eli entisen E-liikkeen hallinnon pitkäaikaisimpia jäseniä.

Viimeisimpänä työpaikkana ennen eläkkeelle siirtymistään hän oli Rakennusliiton Vaasan alueen toimipisteessä työttömyyskassanlaskijana.

Hän kuului kauan, aivan viime vuosiin asti Vaasan Eläkeläisten kantaviin voimiin. Hän oli aktiivisesti mukana paikallistasolla, sekä myös alue- ja valtakunnallisella tasolla.

Tyttäret, veljet perheineen sekä muut sukulaiset ja laaja ystäväjoukko jäivät kaipaamaan ja kunnioittavat hänen muistoaan.

Taina Inkeri Lehto
Marketan serkku, Vaasa