Lauri Hannus

”Onneksi elämän peruskysymyksistä kuten vesihuollosta ollaan politiikassa samaa mieltä.”

Vesi on meidän -kansalaisaloitteen vastuuhenkilöt iloitsevat maa- ja metsätalousvaliokunnan ottamasta, yksimielisesti hyväksyvästä kannasta kansalaisaloitteelleen. Vastuuhenkilöiden mielestä kyseessä on erittäin merkittävä askel vesihuollon yksityistämisen estämiseen Suomessa.

– On käynyt selväksi, että asiaan halutaan muutos. Kiitämme eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokuntaa viisaasta ja rohkeasta linjauksestaan. Vesihuollon yksityistäminen on osoittautunut kaikkialla maailmassa ongelmaksi, oli paikkakuntana Tallinna, Berliini tai Santiago. Ympäristö, terveysturvallisuus ja ennen kaikkea tavallinen kuluttaja on kärsinyt siitä. Suomen ei tule seurata tällä tiellä, sanoo vastuuhenkilöistä Olli Kohonen.

Muut vastuuhenkilöt ovat Joona Mielonen Kotkasta, Hilkka Haaga Oulusta, Heidi Hietalahti Vantaalta, Vesa Plath Jyväskylästä ja Jouni Jussinniemi Pyhäjärveltä.

Liki 90 000 ihmistä allekirjoitti kansalaisaloitteen erittäin nopeasti vuoden 2020 alussa. Eduskunnassa käytännössä kaikki puolueet kannattivat sitä syyskuussa 2020 käydyssä lähetekeskustelussa.

– Onneksi elämän peruskysymyksistä kuten vesihuollosta ollaan politiikassa samaa mieltä. Sitä ei tule alistaa yksityiselle voitontavoittelulle. Kukaan ei rakenna kaksia viemäri- tai vesijohtoja vierekkäin, joten kilpailua ei yksinkertaisesti voi syntyä. Kaikkien luonnollisten monopolien yksityistäminen on erittäin typerää. Se nähtiin jo Caruna-tapauksessakin, alleviivaa vastuuhenkilöistä Joona Mielonen.

Eduskunnan suuri sali tulee käsittelemään kansalaisaloiteen lähiaikoina. Maa- ja metsätalousvaliokunnan päätösesityksen mukaan eduskunta edellyttää kansalaisaloitteen ”Vesi on meidän” pohjalta, että valtioneuvosto ryhtyy mahdollisimman ripeästi toimenpiteisiin sellaisen lainsäädännön valmistelemiseksi, jolla varmistetaan kunnan järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvien julkisomisteisten vesihuoltotoimintojen säilyminen kuntien omistuksessa ja määräysvallassa.