Lauri Hannus

Vasemmistoliiton Facebook-ryhmässä virinnyt idea on nyt toteutumassa. Valtioneuvosto velvoitetaan lainsäädäntöön, jolla vesihuolto pidetään julkisen sektorin hallussa.

”Eduskunta edellyttää kansalaisaloitteen KAA 2/2020 vp pohjalta, että valtioneuvosto ryhtyy mahdollisimman ripeästi toimenpiteisiin sellaisen lainsäädännön valmistelemiseksi, jolla varmistetaan kunnan järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvien julkisomisteisten vesihuoltotoimintojen säilyminen kuntien omistuksessa ja määräysvallassa.”

Tämä on eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan päätös Vesi on meidän -kansalaisaloitteesta , jonka joukko vasemmistoliittolaisia toimijoita laittoi liikkeelle tammikuussa 2020.

Koko mietintö on luettavissa täällä .

Aloiteessa esitettiin, että sen pohjalta käynnistetään valmistelu sellaisen lainsäädännön luomiseksi, jolla estetään julkisomisteisten vesihuoltotoimintojen myyminen kaupallisille yksityisille toimijoille ja nykyinen omistus pidetään julkisen sektorin hallussa.

Nyt 1,5 vuotta myöhemmin aloite on toteutumassa eduskunnassa.

ILMOITUS

Vasemmistoliiton kansanedustaja ja maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen Jari Myllykoski on enemmän kuin tyytyväinen valiokunnan päätökseen.

– Vesi on elämän edellytys ja ihmisoikeus, ei kauppatavaraa. Se on kansallisomaisuutta, jonka tulee säilyä kansan omistuksessa, toteaa Myllykoski.

– Kokemuksesta tiedämme, että luonnollisten monopolien myyminen yksityisille sijoittajille on virhe. Se oli virhe sähköverkkojen kohdalla ja se olisi ollut virhe vesihuollon kohdalla.

Vasemmistoliitossa keksitty, Caruna siivitti

Aloitteen siivitti hurjaan suosioon vain muutamassa päivässä juuri kokemus sähköverkkojen yksityistämisestä ja etenkin Carunan tapauksesta.

– Ihmiset ovat nähneet, että tällainen yksityistämishanke voi käytännössä johtaa hintojen nousuun ja toiminnan laadun heikkenemiseen. Ehkä senkin takia ihmiset ovat nousseet takajaloilleen, sanoi kotkalainen kaupunginvaltuutettu Joona Mielonen KU:lle helmikuussa 2020.

Kansalaisaloitetta perustellaan sillä, että vesihuollon yksityistämisellä on ollut huonoja seurauksia muualla. Esimerkiksi Isossa-Britanniassa veden hinta nousi ja jakeluongelmat kasvoivat yksityistämisen seurauksena. Berliinissä ja Pariisissa vesihuolto jouduttiin ottamaan takaisin julkiseen omistukseen yksityisen omistuksen aiheuttamien ongelmien vuoksi.

– Haluan osoittaa suuren kiitoksen Vesi on meidän -kansalaisaloitteen tekijöille. Aloite on laadukas, ajankohtainen ja todella tärkeä. Olen myös erittäin tyytyväinen valiokuntamme järkilinjaan ja sen päätökseen kannattaa kansalaisaloitetta, kertoo Myllykoski.

Aloite lähti liikkeelle vasemmistoliiton Facebook-ryhmästä. Siellä Jyväskylässä käynnissä ollut yksityistämishanke herätti paljon keskustelua.

– Kohosen Olli sen nosti ensimmäisenä esille, että tästä pitää tehdä aloite, kertoi Mielonen aloitteen taustasta.

Aloite sai yli 89 000 allekirjoitusta.