Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Professori Markus Jäntin vetämä tutkijaryhmä muuttaisi työttömyysturvan keston suhdanneperusteiseksi. Ehdotuksen mukaan päivärahakauden kesto olisi poikkeuksellisen huonossa taloustilanteessa nykyistä pidempi ja muulloin nykyistä lyhyempi.

Lisäksi tutkijaryhmä ehdottaa, että työttömyysetuuden työssäoloehto perustuisi työnhakijan tuloihin ja päivärahan maksaminen automatisoitaisiin.

Työryhmä esittää tänään julkaistussa raportissaan hallitukselle toimia, jotka tutkimusten mukaan edistävät työllisyyttä.

Hallitus tarkastelee ehdotuksia valmistellessaan julkista taloutta vahvistavia työllisyystoimia.

Jäntti toteaa tiedotteessa, että helppoja keinoja työllisyyden nostamiseen ei ole.

ILMOITUS

– Olemme tehneet joukon ehdotuksia, joiden uskomme tutkimustulosten perusteella edistävän työllisyyttä. olemme työssämme huomioineet, miten toimet vaikuttaisivat työllisyyden lisäksi tulojen jakautumiseen ja hyvinvointiin Suomessa, Jäntti sanoo tiedotteessa.

Jäntti on taloustieteen professori Tukholman yliopistossa.

Työministeri Tuula Haatainen (sd.) sanoo hallituksen käyvän ehdotukset tarkasti läpi.

– Hallitus on sitoutunut tekemään hallituskauden loppuun mennessä jo tehtyjen työllisyystoimien lisäksi päätöksiä, jotka vahvistavat julkista taloutta 110 miljoonalla eurolla, Haatainen kommentoi tiedotteessa.

Tutkijaryhmä ehdottaa myös muun muassa, että TE-toimistojen henkilökuntaa lisättäisiin, työnhakijoiden tapaamiset alkaisivat nykyistä aikaisemmin ja tietoteknologiaa hyödynnettäisiin laajemmin.