Lehtikuva/Silja-Riikka Seppälä

Yhä useammalla vasemmistoliiton kuntavaaliehdokkaalla on maahanmuuttajatausta.

Kuntavaalit ovat kohta jo ovella. Vasemmistoliiton melko tasan 3 000 ehdokkaasta yhä useammalla on maahanmuuttajatausta.

Turkulainen kuntavaaliehdokas Abdullahi Sultan, 41, sanoo, ettei vasemmistoliiton valinta poliittiseksi kodiksi ollut vaikeaa. Hänen sukujuurensa löytyvät Somaliasta.

– Puolue edustaa minun arvomaailmaani. Se puolustaa julkisia peruspalveluja, pienituloisten toimeentuloa ja erityisryhmien kuten maahanmuuttajien oikeuksia.

”Moni ei tiedosta, että kuntavaaleissa on äänioikeus, vaikka sitä ei eduskuntavaaleissa olisikaan.”

Lopullinen sysäys ehdolle lähtöön oli Suomeenkin iskenyt koronakriisi.

– Haluan jatkossa pitää huolen siitä, että pienituloisten palvelut toimivat kriisistä huolimatta. Päätöksenteossa on pidettävä huolta, että niiden resursseja ei leikata.

ILMOITUS

Sultanin mielestä yhteiskuntaa rajusti ravistellut korona-aika on osoittanut, kuinka haavoittuvainen meistä jokainen on.

– Varsinkin erityisryhmät ja nuoret ovat voineet henkisesti huonosti. Harrastukset ovat olleet suljettuja ja kouluissa on menty laajasti etäopetukseen. Osa nuorista oirehtii rikoksilla.

Työnä tuki nuorille

Sultan tietää, mistä puhuu, sillä hän on toiminnanjohtaja turkulaisessa Globaalinuoret-nimisessä järjestössä. Vuonna 2013 perustettu yhdistys auttaa erityisesti toisen polven maahanmuuttajanuoria, joille on kasaantunut vaikeuksia koulunkäynnissä ja vapaa-ajalla.

– Kun nuoret tulevat koulusta kotiin, monella ei välttämättä ole oikeaa harrastusta tai perheet eivät pidä harrastuksia tärkeinä. Suurin osa on pienituloisista ja vähävaraisista perheistä, jolloin heillä ei välttämättä ole edes resursseja kustantaa harrastusmenoja.

Yhdistys tarjoaakin nuorille ohjattua toimintaa. On leirejä, retkiä ja eri urheilulajien kokeiluja.

Yhteistyö toimii myös paikallisten oppilaitosten suuntaan. Kouluista annetaan tietoa opiskelijoista, jotka eniten tarvitsevat tukea.

Rahoitus tulee sosiaali- ja terveysministeriön alaiselta Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:lta. Lisäksi Turun kaupunki myöntää pientä yleisavustusta.

Jo aiemmin Sultan on ollut vapaaehtoistyöntekijänä lukuisissa yhdistyksissä.

– Olen tällainen järjestöjen monitoimimies.

Luontevaa onkin, että Sultanin keskeiset vaaliteemat liittyvät lapsiperheisiin ja nuoriin.

– Se vaikuttaa koko kaupungin hyvinvointiin.

”Valtuustossa nähtävä
kokonaiskuva”

Mutta missä määrin vaaleissa ylipäätään on niin sanottuja maahanmuuttajateemoja?

Kyse on kaikkea muuta kuin yhtenäisestä ryhmästä. Suomeen Virosta tai Afganistanista, Saksasta tai Somaliasta muuttaneella ei välttämättä ole kovinkaan paljon yhteisiä nimittäjiä.

Sultan huomauttaa, että kaikkia maahanmuuttajia kiinnostavat kuitenkin työllisyys ja kielikoulutus. Ne auttavat pääsemään kiinni suomalaiseen yhteiskuntaan. Vasemmistoliitto ajaa sitä, että ihminen pääsisi jo kuukauden sisällä maahantulosta kielikoulutukseen.

– Lisäksi on rakenteellista syrjintää. Kaikkien pitäisi päästä työhaastatteluihin niin, ettei ketään syrjitä nimen tai alkuperän takia.

Sultan sanoo silti, ettei halua olla korostetusti maahanmuuttajaehdokas.

– Haluan ajaa eteenpäin kaikkien kaupunkilaisten asioita. Vaikka on erityisosaamisalue, kaupunginvaltuustossa pitää nähdä kokonaiskuva.

Kohteista
toimijoiksi

Vasemmistoliiton puoluesihteeri Mikko Koikkalainen sanoo, että puolueessa ei ole haluttu pitää tarkkaa kirjaa siitä, kuinka monella ehdokkaista on maahanmuuttajatausta.

– Mutta jos ei puhuta lukumääristä, he ovat aktiivisempia kuin edellisissä vaaleissa.

Koikkalaisen mukaan kasvu keskittyy ymmärrettävästi suuriin keskuksiin, erityisesti korkeakoulukaupunkeihin.

Vasemmistoliitto on tuonut vahvasti esiin maahanmuuttajien äänioikeutta.

– Moni ei tiedosta, että kuntavaaleissa on äänioikeus, vaikka sitä ei eduskuntavaaleissa olisikaan.

Kuntavaaleissa saa äänestää ja asettua ehdolle Euroopan unionin jäsenvaltion tai Norjan ja Islannin kansalainen, jolla on kotikunta Suomessa viimeistään 51. päivää ennen vaaleja. EU:n ulkopuolelta tulevilta vaaditaan lisäksi, että kotipaikka on ollut Suomessa kaksi vuotta.

Koikkalainen korostaa, ettei maahanmuuttajia pidä kohdella välineenä äänimäärän nostamiseen.

– Toivoisin, että olisimme puolue, johon maahanmuuttaja voi tulla toimimaan osana suomalaista yhteiskuntaa, vaikka ei koskaan lähtisikään ehdolle. Haluaisin nähdä, että vasemmistoliitossa, kuten yhteiskunnassa muutenkin, maahanmuuttajat olisivat itse aktiivisia toimijoita eivätkä toiminnan kohteita.

Abdullahi Sultan sanoo olevansa tyytyväinen puolueen vähemmistöjä puolustavaa linjaan.

– Mutta aina on parantamisen varaa. Sen takia tässä ollaan mukana.