David Robsonin kirja ”Älykkyysloukku” ilmestyi suomeksi lokakuussa 2020. Hän tapasi vuosien mittaan suuren määrän palkittuja tutkijoita ja tiedemiehiä, joiden älykkyys haki vertaistaan. Silti monet heistä saattoivat tehdä muilla elämänsä alueilla varsin pöhköjä päätöksiä. Robson totesi, että älykkyys ei tarkoitakaan samaa kuin viisaus ja hyvä ajattelu.

Yleisälykkyys ja akateeminen koulutus eivät pysty suojaamaan monilta kognitiivisilta virheiltä. Itse asiassa älykkäät saattavat olla jopa herkempiä tietyn tyyppiselle hölmölle ajattelulle. He ovat muita parempia keksimään yksityiskohtaisia perusteluja oman päättelynsä tueksi, ja heistä tulee omissa kannoissaan yhä järkähtämättömämpiä. He ovat usein sokeita ajattelunsa vinoumille eivätkä he tunnista logiikkansa aukkoja yhtä helposti kuin muut. Heiltä puuttuu niin sanotun maalaisjärjen käyttö.

Kun yksilö tai ryhmä luottaa liikaa omaan tietoonsa eikä muokkaa käsityksiään ja havaintojaan uuden tiedon vuoksi, ihmiset ajavat itsensä älykkyysloukkuun, kuten Robson asian ilmaisee.

Vesa Vuorinen
Vaasa