Antti Yrjönen

Vasemmistoliiton Pia Lohikoski: Rakentamisen on oltava ihmisen mittaista.

Vasemmistoliiton keravalainen kansanedustaja Pia Lohikoski muistuttaa lähiluonnon säilyttämisen tärkeydestä, kun kaupungeissa rakennetaan. Lohikosken mukaan jatkuvaa rakentamista on ryhdyttävä katsomaan myös luonnonvarojen ylikulutuksen ja kasvihuonekaasupäästöjen näkökulmasta.

– Sementintuotannon päästöt ovat hirmuiset globaalissa mittakaavassa, ja Suomen pitää ryhtyä hyödyntämään osaamistaan puurakentamisessa paljon nykyistä enemmän, hän sanoo.

Ympäristö otettava huomioon

Asuntopolitiikkaa on tehtävä ihmisen ja luonnon ehdoilla.

Lohikoski muistuttaa siitä, että rakennushankkeissa on paljon kehitettävää nykymuodossaan nimenomaan ympäristöllisen kestävyyden näkökulmasta.

– Rakentaminen voi ja sen pitää olla osa ratkaisua. Pitää välttää purkamista, kun se on mahdollista, ja suosia täydennysrakentamista, kiertotaloutta ja korjaamista. Näin suojellaan myös kulttuurihistoriaa, Lohikoski toteaa.

Lohikoski toteaa kaavoituksella olevan valtava merkitys ihmisten elämäntavan ja elämänlaadun rakentumisessa. Hän muistuttaa myös siitä, että lähipalveluilla paitsi helpotetaan kiireistä arkea, myös alennetaan liikenteen päästöjä, jos liikkumaan pääsee lähelle jalan tai pyörällä.

ILMOITUS

Luonnon ehdoilla

Lohikoski sanoo, että vasemmiston visiossa kaupunki on tasapainoisesti rakennettu, hyvä elinympäristö.

– Asuntopolitiikkaa on tehtävä ihmisen ja luonnon ehdoilla, ei sijoittajien ja rakennusyhtiöiden voitontavoittelu edellä, Lohikoski linjaa.

– Tämä tarkoittaa sitä, että mahdollistetaan ja suunnitellaan paitsi meille erittäin tärkeää kohtuuhintaista asumista, että liiketiloja ja työpaikka-alueita, myös yhtä aktiivisesti kaavoitetaan viheralueita ja kulttuuria kaupungin lomaan sekä säilytetään lähimetsiä.