Lehtikuva/Emmi Korhonen

Melkoinen joukkovoima, kuvailee Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen 180 000 työntekijän sopimusta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus (SOTE-sopimus) varmistui keskiviikkoaamuna ja astuu voimaan 1.9.2021. Kuntasektorin kokonaan uudesta sopimusalasta sovittiin viime kevään työmarkkinakierroksella.

SOTE-sopimuksesta tulee Suomen suurin alakohtainen työehtosopimus. Sen piirissä on noin 180 000 työntekijää.

Tehyn puheenjohtajan Millariikka Rytkösen mukaan sopimuksen tarrkka syntymisaika kunta-alan pääneuvotteluryhmässä oli kello 7.48 tänään.

SOTEs-sopimuksen määräyksistä ja soveltamisalasta on neuvoteltu viime elokuusta alkaen. Sen voimaantulo ei ole sidoksissa eduskunnassa loppusuoralla olevan sote-uudistuksen etenemiseen.

Ensimmäinen sopimuskausi on 1.9.2021–28.2.2022. Uutta SOTE-sopimusta sovelletaan kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa olevaan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävissä työskentelevään henkilöstöön. Sopimus muistuttaa rakenteeltaan lääkärien virkaehtosopimusta.

ILMOITUS

”Melkoinen joukkovoima”

SOTE-sopimus oli hoitajajärjestöjen Tehyn ja SuPerin yhteinen viime kierroksen tavoite, joka toteutuu nyt.

– Kuntasektorille syntyi historiallisesti kokonaan uusi sopimusala. SOTE-sopimuksesta tulee maan suurin alakohtainen työehtosopimus, jonka piiriin tulee noin 180 000 työntekijää – melkoinen joukkovoima, toteaa Millariikka Rytkönen.

Ammattiliittojen mukaan sote-henkilöstön työehtoihin keskittyvä sopimus tulee helpottamaan merkittävästi ratkaisujen löytämistä sosiaali- ja terveydenhuollon alakohtaisiin ongelmiin. Aiemmassa hyvin monialaisessa yleisessä kuntasopimuksessa tämä on ollut vaikeaa.

SOTE-sopimuksen jaksotyöaikaa koskeviin määräyksiin saatiin parannuksia jo näissä neuvotteluissa, vaikka kyseessä eivät olleet varsinaiset työmarkkinaneuvottelut.

– Nämä edistysaskeleet osoittavat, että sote-sektorin omalle sopimusalalle on todella ollut tarvetta. Vaikuttaa myös siltä, että työnantajapuolellakin on alettu hahmottaa alan vetovoimaongelma. Ja mikä tärkeintä, nyt meillä on työvälineet ja keinot lähteä parantamaan sote-alan työehtoja varsinaisella neuvottelukierroksella ensi vuonna, sanoo Silja Paavola.

Samalla päätettiin, että varhaiskasvatuksen opettajat siirtyvät opetushenkilöstön sopimukseen. Käytännössä lastenhoitajista tulee jatkossa siellä suurin henkilöstöryhmä.

Rytkösen ja Paavolan mukaan lastenhoitajien suhteellinen asema vahvistuu tässä ratkaisussa ja heidän edunvalvontansa tehostuu.